Skip Navigation LinksMilk Works > Oppimateriaali > Varastointi ja jakelu > Varaston muut toiminnot

Varaston muut toiminnot

Varaston muita toimintoja ovat asiakaspalautusten käsittely ja virheselvitys, varastokirjanpito, kuljetusjärjestely- ja suunnittelu, tavaran vastaanotto, palautuvien kuljetuspakkausten käsittely, lavakirjaus, tulostus, tuntikirjaus ja noutopalvelu.

Virheselvityksessä asiakaspalautekäsittelijät hoitavat tuotteisiin ja niiden jakeluun liittyviä ongelmia. Palautuksen syynä voi olla keräily tai jakeluvirhe, myynti tai tilausvirhe, pilaantunut tuote tai varastoinnin ja kuljetuksen aikana vaurioitunut tuote. Tuotteiden kunnon tarkastuksen jälkeen myyntiekelpoiset palautetaan takaisin varastoon ja muut hävitetään. Tuotteiden palautuksista tehdään saldokorjaukset varastonohjausjärjestelmään.

Varastokirjanpitäjä tarkistaa sisäisten ja ulkoisten toimittajien laskut ja suorittaa niiden arkistoinnin, seuraa varastosaldoja ja tekee varaston tuotteiden inventaarion. Kuljetussuunnittelijat vastaavat laajojen reittikokonaisuuksien suunnittelusta, kuljetusjärjestelijät puolestaan asiakkaiden päivittäisistä kuljetusjärjestelyistä. Palautuvien kuljetuspakkausten osastolla kuljettajien tuomat alusvaunut, laatikot ja rullakot siirretään laiturilta varastoon ja edelleen pesuun. lavakirjauksessa merkitään kuljettajien ottamat ja palauttamat lavamäärät. Noutopalvelusta asiakas voi hakea itse tilaamansa tuotteet. Noutopalveluun kerätään tuotteet valmiiksi asiakkaalle luovutettaviksi. Tuntikirjauksessa merkitään varaston työntekijöiden tekemät työtunnit. Häiriönpoisto huolehtii, että esimerkiksi kuljetusradastot ja automaattivarastot toimivat virheettömästi.

Takaisin ylös