Varasto

Meijerituotteiden varastoinnissa korostuvat nopeat kiertoajat, koska tuotteet ovat herkästi pilaantuvia ja ne on varustettu päiväleimoilla, eli niiden myyntiaika on rajoitettu.

Valmiiden tuotteiden varastot ovat läpivirtausvarastoja, joissa tuotteita varastoidaan vain hyvin lyhyen aikaa.

Iso osa työstä varastossa on materiaalin siirtämistä paikasta toiseen. Jokainen tuotteen käsittelykerta varastossa aiheuttaa kustannuksia, vie aikaa ja antaa mahdollisuuden vahingoille ja virheille. Varastoissa siirtämiset pyritään minimoimaan ja välttämättömät siirrot pyritään tekemään mahdollisimman tehokkaasti.

Varastotoiminnoissa yhdistyvät yleensä manuaaliset, mekaaniset ja automatisoidut materiaalinkäsittelytavat. Manuaalisessa käsittelyssä käytetään lavoja, lavansiirtovaunuja, rullakoita sekä muovilaatikoita ja -tarjottimia. Mekanisoidussa käsittelyssä lihasvoiman käyttö on korvattu koneilla, joita ovat esimerkiksi erilaiset trukit ja kuljettimet. Automatisoidussa käsittelyssä materiaalinkäsittelyn kontrollointi tapahtuu tietokoneilla.

Takaisin ylös