Jakelu

Tuotteet pyritään toimittamaan asiakkaille mahdollisimman lyhyillä kuljetusmatkoilla.

​Tämän vuoksi maantieteellisesti samalla suunnalla sijaitsevat asiakkaista muodostetaan reittejä, joille tuotteet jaetaan samalla autolla. Reitit suunnitellaan huomioiden paitsi kuljetusmatkat, myös jaettavien tuotteiden määrät ja niiden käsittelyyn kuluva aika.

Reittien jakelusta huolehtivat kuljetusyritykset, joiden kanssa meijeriyritys solmii kuljetussopimukset tietyiksi määräajoiksi. Joskus kuljetusyrittäjät toimivat itse jakeluauton kuljettajina, usein he ovat palkanneet kuljettajia yrityksensä työvoimaksi.

Jakeluauton kuljettajan tehtäviin kuuluu kuorman lastaus, varsinainen jakelu sekä palautuvien kuljetuspakkausten käsittely. Vaikka kuljettaja ei olekaan meijeriyrityksen palveluksessa, hän on näkyvä yhteys meijeriyrityksen ja asiakkaan välillä.

Takaisin ylös