Skip Navigation LinksMilk Works > Oppimateriaali > Varastointi ja jakelu > Ammatit ja työtehtävät

Ammatit ja työtehtävät

Alle on listattu maidon varastointiin ja jakeluun liittyvät ammatit ja työtehtävät.

​Häiriönpoistaja

Koulutus: Kauppakoulu, työkokemus

Nimikkeen mukaisesti tehtäväni on poistaa automaattijärjestelmien häiriöitä. Työskentelen varastolla. Meillä on täällä kaksi varastoa, korkea varasto ja automaattivarasto. Korkeassa varastossa tavara on lavoilla monessa kerroksessa. Lavat menevät kuljetinta pitkin sisälle varastoon ja varastosta ulos.

Huolehdin siitä, että kuljettimet toimivat, eikä niissä ole häiriöitä. Häiriön voi aiheuttaa esimerkiksi huono, rikkinäinen lava tai huonosti kelmutettu tavara. Lavat kulkevat kuljettimilla, kun valokenno antaa niille luvan kulkea. Jos kelmu pääsee heilumaan, valokenno saa väärää informaatiota.

Automaattivarastossa tavara kulkee vaunukoissa. Vaunu ensin vie vaunukon radalle kulkemaan. Automaattivarastossa huolehdin kuuden vaunun, vaunukon ja radan toiminnasta.

Korkeassa varastossa on neljä hissiä, joiden toiminta kuuluu myös tehtäviini. Jos koneisiin tule jotain pieniä häiriöitä, puutun asiaan. Isommissa asioissa kutsun paikalle sähkömiehen tai koneasentajan.

Maito- ja piimävaunukoiden vastaanotto kuuluu häiriönpoistajan töihin. Autonkuljettaja purkaa vaunukot autostaan kuljettimelle. Häiriönpoistaja lyö tiedot tietokoneelle ja päästää kuljettimen kulkemaan eteenpäin.

Häiriönpoistajan nimike on aiemmin ollut resetoija. Työ on periaatteessa kolmivuorotyötä, mutta olemme työkavereiden kanssa hieman sumplineet vuoroja.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Tavaraa ei tulisi sisään varastoon. Jos tulisi häiriöitä, joita ei poistettaisi, keräily pysähtyisi.

Hankintavastaava

Koulutus: BBA (Bachelor of Business Administration)/Tradenomi

Työssäni tilaan tuotteita tuotantolaitoksilta varastolle. Myyntiosasto myy ne sitten kaupoille. Osan tuotteista tilaan omilta tuotantolaitoksiltamme, osa tulee muista tuotantolaitoksista tai muilta tavarantoimittajilta, esimerkiksi tuontijuustot ulkomailta.

Myyntiennusteet saamme asiakastarvesuunnittelijoilta. Eri tuotteilla on eri tilausrytmi. Esimerkiksi tänään tilaamani maito tulee varastolle ensi yönä ja myyjät myyvät sen huomiselle. Tuontijuustojen suhteen pitää myyntiä ennustaa pitemmälle, koska tavara pitää tilata useita viikkoja ennen toimitusta. Nykyisin valtaosa tuotteista kuitenkin tulee meille meijereiltä automaattisesti.

Asiakastarvesuunnittelijoiden myyntiarvion lisäksi tuotteiden tilaamisessa tarvitaan tietoa varastomääristä. Varaston tietojen pitäisi olla ajan tasalla, jotta tuotteiden päiväleimat kiertäisivät varastossa eikä tuotteita menisi vanhaksi. Tehtäväni on myös edistää myynnin ja varaston yhteistyötä.

Tavallisesti tulen töihin kahdeksalta aamulla. Ensimmäiseksi tarkastan, onko maitomäärä riittävä päivän myyntiä varten eli onko varastossa maitoa riittävästi keräiltäväksi kauppoihin lähteviin autoihin.

Kolmesti viikossa meillä on aamupalaveri myynnin, kuljetuksen ja varaston vastaavien kanssa.

Jos näyttää, että varastoon alkaa kertyä jotain tavaraa liikaa eli on vaarana, että tuotteen päiväys menee vanhaksi, annan siitä tiedon myyntiin. He vauhdittavat kyseisen tuotteen myyntiä esimerkiksi alennuksilla.

Suurin osa työajasta kuluu tietokoneen ja puhelimen ääressä, mutta välillä joudun hyppäämään varastossa.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Jokin tuote jäisi tilaamatta, joten sitä ei olisi varastossa. Kauppoihin menisi kuormakirja, jossa lukisi, että tuote on tilapäisesti loppu. 

Maidon jakeluauton kuljettaja

Koulutus: Levyseppähitsaaja

Työni on ajaa maito ja maitotuotteet meijeriltä kauppoihin, kioskeihin ja muihin myyntipisteisiin.

Vuoden mittaan ajokilometrejä kuorma-auton ratissa kertyy noin 100 000. Teen aika pitkää työpäivää, mutta työvuoroja tasataan. Voin olla esimerkiksi kuusi päivää peräkkäin töissä, sitten on kolme päivää vapaata.

Eräs työpäiväni:

Kello 4.00 Työvuoro alkaa meijerin pihassa. Käynnistä kuorma-auton ja piirturin kiekon.

Kello 4.03 Aloitan auton lastaamisen. Autoon tulevat tavarat on meijerillä haettu jo valmiiksi lastaushuoneeseen. Saan listan, miten paljon mikin reittini varrella oleva paikka on eri tavaroita tilannut, ja listan mukaan lastaan autoon rullakoita, maitolaatikoita ja muita pakkauksia. Tavarat kannattaa lastata niin, ettei kaupassa enää tarvitse niitä etsiä autosta, vaan purkaminen on helppoa.

Tällä alalla jakeluauton kuljettajina ei kovin montaa naista ole, koska työ on aika raskasta fyysisesti. Maitotuotteet painavat.

Kello 4.30 Auto on lastattu, lähden reitille. Tällä kertaa autossa on tavaraa noin 4600 kiloa. Aamun reitilläni on noin 15 purkupaikkaa Hämeenlinnassa ja sen lähikunnissa. Ajan auton kauppojen purkulaiturille ja vien tuotteet autosta suoraan kaupan kylmähuoneeseen. Kauimmaisin paikka on erään karavaanarialueen kioski eli en ajele vain kaupungissa, vaan reitillä on myös pieniä hiekkateitä.

Kaupoista otan paluukuormaksi tyhjiä rullakoita ja häkkejä.

Kello 10.15 Aamukierros on ajettu. Pidän ruoka- ja kahvitauon.

Kello 11.40 Palaan meijerille. Palautan tyhjät rullakot ja häkit.

Kello 11.50 Lastaan iltapäiväreitin tavarat. Tällä kertaa tavaraa tulee noin 4000 kiloa.

Kello 13.00 Lähden iltapäiväkierrokselle Nurmijärvelle ja Hyvinkäälle. Tällä kierroksella on yhdeksän purkupaikkaa.

Kello 16.30 Palaan meijerille, työpäivä on ohi.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Kaupassa myytäisiin ei-oota, kun maitotuotteet eivät tulisi meijeristä kauppaan.

Kuljetusesimies

Koulutus: Merkonomi

Huolehdin valmiiden tuotteiden jakelun sekä siirtoliikenteen suunnittelusta Etelä-Suomen alueella eri toimipaikkojemme välillä. Vastuullani on 80 auton toiminta. Autot eivät ole yrityksemme, vaan liikennöitsijöiden autoja.

Autoille suunnitellaan reitit ja aikataulut. Jos tavaraa ei tule oikein, tai tulee myöhässä tai muita ongelmia, asiakkaiden valitukset tulevat minulle tiedoksi. Sitten selvittelen, missä meni vikaan.

Tässä työssä puhelin ja tietokone ovat tärkeimmät työkalut. Kännykällä minut tavoittaa silloin, kun en istu työpöydän ääressä. Kännykkään vastaan tarpeen vaatiessa illallakin.

Työni on periaatteessa päivätyö, mutta järjestelen työaikani palaverien ja muiden mukaan. Palavereissa istumiseen menee iso osa työajasta. Niitä voi olla iltaisinkin.

Kielitaitoa tässä työssä ei oikeastaan tarvitse. Kerran tuli Ahvenanmaalta ruotsinkielistä sähköpostia, mutta muuten on pärjännyt suomella.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Muiden työpaine ajojärjestelyissä kasvaisi. Asiat kyllä saataisiin ratkaistua, mutta muilla olisi enemmän hommaa.

Kuljetussuunnittelija, varastointi ja jakelu

Koulutus: Kuljetusteknikko

Yksi keskeinen tehtäväni on jakelureittien suunnittelu eli suunnitella, miten maito jaetaan meijeristä kauppoihin silloin, kun kaupat maitoa tarvitsevat. Toimituksia on päivässä useita tuhansia. Reitit suunnittelen mahdollisimman kustannustehokkaiksi, etteivät jakeluautot aja edestakaisin tai ristiin. Reittisuunnittelussa pitää huomata, paljonko aikaa menee auton täyttämisessä ja sitten taas purkamisessa kussakin kohteessa.

Työ on periaatteessa kalenteriin sidottua suunnittelua ja suunnitelmien toteuttamista, mutta usein tapahtuu jotain yllättävää, ja koko päiväohjelma menee uusiksi.

Kello 7.30 Luen ja vastaan sähköposteihin

Kello 8.00 Edellisen reittimuutoksen jälkihoitoa, reittien päivitystä

Kello 10.00 Asiakaskäynti, neuvottelen ja lounastan Citymarketin toimitusmuutoksista kauppiaan ja osastovastaavien kanssa.

Kello 12.00 Tulevien reittimuutosten suunnittelua ja asiakkaiden aikataulujen selvitystä.

Kello 13.00 Erään asiakkaan aikataulu on alkanut vaihdella reittimuutosten vuoksi. Pikapalaveri kuljetustiimin kanssa, keskustelu liikennöitsijän, kuljettajan ja asiakkaan kanssa. Sovitaan reittimuutoksista, jotka ilmoitan myyntijärjestelmään, puhelinmyyntiin ja varastoille.

Kello 14.30 Uusien reittipohjien tekemistä, kalenterin päivitystä, huomisen työohjelman suunnittelua.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Jakeluautojen reitit eivät muuttuisi, ja esimerkiksi vastaperustettu kauppa ei saisi maitoa, kun se ei pääsisi reitille. Autojen täyttö- ja käyttöastetta ei seurattaisi, joten reitin tilaukset vähenisivät, autot ajaisivat puolityhjinä. Meijerin luotettavuus tavarantoimittajana kärsisi.

Logistiikkapäällikkö

Koulutus: Logistiikkainsinööri

Minun vastuullani ovat koko maan jakelukuljetuksista sopimiset ja niihin liittyvät muutokset ja päivitykset. Jakelukuljetus tarkoittaa varastosta kauppaan tai varastosta toiseen menevää kuljetusta.

Kun jonkun kuljetusyrittäjän kanssa on kerran tehty sopimus, se tarkastetaan ja päivitetään vähintään kerran vuodessa. Jos tuotantolaitoksilla tai asiakkaiden puolella tapahtuu muutoksia, sopimusta tarkastetaan tiuhempaan.

Tavaraa kuljettaa noin 300 autoa, jotka puolestaan omistaa noin 200 liikennöitsijää. Suurin osa autoista ajaa tavaraa kuutena päivänä viikossa eli 300 päivää vuodessa.

Kun meijerialalla on tapahtunut isoja muutoksia ja tuotantolaitoksia on suljettu, olen läpikäynyt muutoksia ja suunnitellut, miten jakelukuljetukset niiden jälkeen tapahtuvat.

Työ on pääasiassa palaverissa istumista. Arviolta puolet työajasta olen jossain kokouksessa. Matkapäiviä tulee ehkä päivän verran viikossa. Loppuaika kuluu puhelimessa ja tietokoneen äärellä.

Kielitaitoa tässä työssä tarvitsee vähän, mutta tuskinpa löytyy yhtään hommaa, jossa kielitaitoa ei yhtään tarvittaisi.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Tavaran puute näkyisi ensin joko asiakkailla tai muissa varastoissa. Kävisi joko niin, että varastossa ei olisi tavaraa, mitä viedä kauppaan tai sitten asiakkaat eivät sitä varastosta saisi ja tavara jäisi toimittamatta.

Reitinvapauttaja / tulostaja

Koulutus: Ylioppilas

Tässä työssä ohjataan varaston keräilyä. Työtä teen pääasiassa tietokoneen äärellä. Siinä laitan tuotteiden keräilyt tärkeysjärjestykseen, päätän, mitkä reitit kerätään missäkin järjestyksessä, jotta reitit tulevat oikeaan aikaan kerätyiksi.

Reitti tarkoittaa siis jakeluauton tai tuotantolaitosten välisten siirtoajojen reittejä. Reiteistä on päätetty muualla jo aikaisemmin, mutta minun vastuullani on huolehtia, että auto pääsee ajallaan lähtemään eli että se on kerätty täyteen oikeita tavaroita oikeaan aikaan.

Nimitys reitinvapauttaja tulee siitä, että tietokoneella vapautan reitin. Juustojen keräilyä ohjataan tietokoneella eli kun olen vapauttanut reitin, kerääjät voivat ruveta keräämään tavaroita. Nestetuotteiden keräily tapahtuu keräilylistojen perusteella. Siitä tulee nimikkeen toinen puoli: tulostan valmiit keräilylistat.

Tässä työssä on aina kiire, mutta erityisen kiireistä on juhlapyhien alla, kun on lyhyitä työviikkoja. Esimerkiksi juhannuksen alusviikko oli tosi kiireinen. Vaikka kaikki resurssit olivat käytössä, osa autoista myöhästyi. Kauppojen tilaukset olivat niin isoja, ettei tavaraa saatu autoihin tarpeeksi nopeasti.

Kiirettä tuovat myös muutokset. Myyjä saattaa soittaa, että johonkin kuormaan pitää lisätä jotain tuotetta. Välillä pyydetään huolehtimaan, että jokin kuorma kerätään heti, koska auto ajaa juuri pihaan ja tuotteiden pitäisi olla asiakkailla tunnin päästä.

Tämä työ on vuorotyötä. Tietokoneella käytetään useita ohjelmia, joita ei ihan viikossa opi. Kokemuksesta on siinä hyötyä.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Yksinkertaisesti sanoen: keräily pysähtyisi.

Työnjohtaja, kiinteävarasto, nestevarasto

Koulutus: Lukio, 10 vuoden työkokemus

Tehtäväni on varmistaa, että tavaroiden keräily varastolla sujuu aikataulussa ja kustannustehokkaasti. Mietin, paljonko kulloinkin tarvitaan varastotyöntekijöitä töissä, huolehdin tuotteiden määrätietojen sekä infotarrojen oikeellisuudesta.

Kello 6.00 Aikataulujen tilannearvio ja henkilömäärän tarkistus, kierros varastossa. Ilmoitan reitiltä mahdollisesti jääneet tavarat kuljetukseen ja asiakaspalautteeseen.

Kello 7.00 Tsekkaan sähköpostit ja järjestän erään työntekijän sairastumisen vuoksi työtehtäviä uudelleen.

Kello 8.00 Lastausovi on jumissa. Hankin paikalle korjaajan.

Kello 8.25 Selvitän keräilypäätteeseen tulleen häiriön.

Kello 8.30 Tulostuksessa ongelmia, soitan help deskiin.

Kello 8.35 Asiakaspalvelusta pyydetään tarkastamaan, onko reitiltä 2444 jäänyt tavaraa varastoon. Ei ollut, joten tavarat kerätään uudelleen.

Kello 9.30 Käyn esimiehen kanssa läpi kustannustehokkuusasioita.

Kello 10.00 Eräs iltavuoron työntekijä ilmoittaa sairastuneensa. Suunnittelen iltavuoron työtehtävät uudelleen.

Kello 10.30 Lounas.

Kello 11.00 Osastopalaveri.

Kello 11.30 Teen työvuorolistoja.

Kello12.10 Kirjoitan puhtaaksi eilispäivän kehityskeskustelun.

Kello 13.00 Perehdytän kesätyöntekijää työhön.

Kello 13.45 Pikapalaveri iltavuoron työnjohtajan kanssa

Kello 14.05 Kotiin

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Aluksi voisi mennä ihan hyvin, mutta jossain vaiheessa keräilyaikataulut pettäisivät. Henkilökunta ei osaisi laittaa tehtäviä tärkeysjärjestykseen.

Varastoesimies

Koulutus: Logistiikkainsinööri

Minun työni on vastata, että varasto toimii. Varastossa on töissä 200 ihmistä, joiden lähin esimies on työnjohtaja. Minä olen viime kädessä vastuussa, että kokonaisuus pyörii niin kuin pitää.

Silloin kun kaikki toimii kunnolla, minun työni ei ole niin näkyvää. Kun tulee jokin suurempi ongelmatilanne, minua tarvitaan. Kyse voi olla esimerkiksi puhelinsoitosta tavaran vastaanottajalta, että tavara on toistuvasti väärin kerätty varastosta. Väärin kerätty voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että väärien asiakkaiden tavarat on kerätty samaan yksikköön, vaikka niiden pitäisi olla eri yksiköissä. Silloin selvitän, mistä virhe johtuu ja miten se korjataan.

Toiminnan suunnittelu vie ison osan ajasta. Kun koko yrityksessä tapahtuu muutoksia, esimerkiksi jotain tuotantolaitosta laajennetaan tai jokin toinen suljetaan, myös meillä tapahtuu muutoksia. Meidän varasto toimii päävarastona. Osa tuotteista varastoidaan vain täällä.

Tehtäväni on hoitaa kaikki ikävätkin henkilöstöön liittyvät asiat. Kun alaisia on 200, ei koskaan voi olla mieliksi kaikille. Olen työnantajan edustaja kaikille varastossa työskenteleville.

Eräs työpäivä:

Kello 7.40 Töihin, sähköpostien lukua.

Kello 8.00 Sisäinen palaveri

Kello 9.30 Sähköpostien hoitoa, puheluihin vastaamista, palavereita. Piipahdan aina hetkeksi työpöydän ääreen palaverien välissä. Tämän päivän aikana palavereita on kolme

Kello 15.30 Kotiin hakemaan moottoripyörä huollosta.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Jos varastokeräilijä jää pois, hänen työnsä tekemättömyys näkyy heti, mutta jos tätä hommaa ei hoidettaisi, tilanne huononisi pikku hiljaa. Tavaroiden toimituksissa voisi tulla vaikeuksia eikä kehityksessä pysyttäisi mukana. 

Varastotyöntekijä, nestekeräily 

Koulutus: Lukio

Nestekeräilijä kerää meijerin varastosta jakeluautoon menevät kuormat. Työ pitää tehdä oikein ja ajallaan, että tavaraa hakemaan tulevaan autoon tulevat tavarat ovat valmiina, kun auto tulee pihaan.

Työ on ryhmätyötä. Yksi ryhmä kerrallaan hoitaa paikalle tyhjiä alusvaunuja, maitorullakoita ja tukkurullakoita keräilyä varten. Joka ryhmästä yksi laittaa massapatterin (= yleisimmät maidot, piimät ja mehut) kuntoon ja pitää sitä kunnossa koko vuoron ajan.

Työhön kuuluu myös yleisen siisteyden ylläpito, suurimmat roskat kerätään pois lattialta. Jos jotain kaatuu ja särkyy, siivotaan jäljet.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Kaupoissa ei olisi maitoa, koska jakeluauton tullessa ei olisi valmiina kauppojen tilaamia tavaroita, eivätkä jakeluautojen kuljettajat niitä osaisi varastosta hakea.

Takaisin ylös