Skip Navigation LinksMilk Works > Oppimateriaali > Varastointi ja jakelu

Varastointi ja jakelu

Varasto tarvitaan tasaamaan kysynnän ja tuotannon vaihteluja

Asiakastarvesuunnittelijat tekevät yhteistyössä myynti- ja markkinointipäälliköiden sekä tuotannonsuunnittelijoiden kanssa kauppamaitojen keskipitkän aikavälin myynti- ja tuotantosuunnitelmat varastotilanteen ja tuotekohtaisen markkinointi ja myyntitiedon perusteella.

Näiden tietojen perusteella hankintavastaavat tekevät lyhyen aikavälin hankintasuunnitelmat ja- tilaukset.

Tavoitteena on, että tuotteen valmistuksen alkaessa jakeluvarastossa on jo valmiina tieto siitä, minne valmiit tuotteet lähtevät ja mihin aikaan.

Jakelukustannusten minimoimiseksi varastoissa työskentelee logistiikan ammattilaisia vastaamassa toimitusten oikeellisuudesta, aikataulujen pitävyydestä, optimaalisesta varastotasosta.

Jakelun tavoitteena on toimittaa asiakkaan tilaamat tuotteet kustannustehokkaasti aina sovitun laatuisina, sovitulla tavalla, oikeaan aikaan, ja oikeaan paikkaan.

Jakelun suunnittelussa työskentelevät ovat logistiikan ammattilaisia. Jakeluautojen kuljettajat ovat pääsääntöisesti itsenäisiä yrittäjiä tai heidän työntekijöitään.

Takaisin ylös