Skip Navigation LinksMilk Works > Oppimateriaali > Pakkaaminen > Pakkausprosessin seuranta

Pakkausprosessin seuranta

Ennen maidon pakkausta tehdään aistinvarainen arviointi pakkaus- ja myyntikelpoisuudesta.

Tämä arviointi kirjataan muistiin. Tölkkien leimauslaitteelle asetetaan oikea pakkauspäivämäärä ja parasta ennen -leima. Tuotteen rasvapitoisuus tarkistetaan. Kun pakkaus on aloitettu, pakattujen tuotteiden painoa tarkkaillaan säännöllisin väliajoin, jotta pakkauksessa on varmasti oikea määrä tuotetta. Pakkauskoneen annostelua säädetään punnitustulosten mukaan. Kone voi tulosten perusteella säätä myös itse itseään.

Pakkauksista tehdään tiiviys- ja saumatestejä, jotta voidaan varmistua siitä, ettei maitopurkki vuoda. Tiiviys- ja saumatestejä voidaan tehdä joko väriaineen tai paineen avulla. Pakkausprosessin häiriöt sekä pakkauksen laaduntarkkailutoimenpiteet ja tulokset kirjataan ajopöytäkirjaan. Muistiinpanojen avulla voidaan arvioida prosessin taloudellisuutta ja toimivuutta sekä kohdistaa koneelle mahdollisia huolto- ja korjaustoimenpiteitä.

Takaisin ylös