Skip Navigation LinksMilk Works > Oppimateriaali > Pakkaaminen > D-vitamiinin ja laktaasin annostelu

D-vitamiinin ja laktaasin annostelu

Vähälaktoosisten tuotteiden valmistukseen käytettävän laktaasin eli laktoosia hajottavan entsyymin annostelu maitoon tapahtuu pakkausvaiheessa.

​Annostelu tapahtuu pakkausjärjestelmään liitetyn letkupumpun avulla suoraan pakattavan tuotteen nestevirtaan. Laktaasin lisääminen pakkausvaiheessa vähentää entsyymin hävikkiä sekä nopeuttaa tuotteen valmistusprosessia, sillä laktoosi ehtii pilkkoa maitosokerin sillä välin, kun maito kuljetetaan kauppaan.

D-vitamiinin annostelu tapahtuu samalla periaatteella, mutta tuotteen prosessointivaiheessa, separoinnin ja vakioinnin jälkeen. D-vitamiini lisätään ennen homogenointia, sillä homogenointi jakaa rasvaliukoisen D-vitamiinin tasaisesti tuotteen joukkoon. Homogenoinnin jälkeen tuote pastöroidaan normaalisti.

Useissa kotimaisissa tutkimuksissa on todettu, että D-vitamiinin saanti ravinnosta on suosituksiin nähden niukkaa. Maidossa on luonnostaan D-vitamiinia 0,08 mikrogrammaa desilitrassa. D-vitamiinin lisääminen maitoihin ja muihin nestemäisiin maitovalmisteisiin on tullut mahdolliseksi joulukuun 2003 alussa. Kauppa- ja teollisuusministeriö on muuttanut Valtion ravitsemusneuvottelukunnan aloitteesta asetustaan vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin siten, että maitoihin voidaan lisätä D-vitamiinia nykyistä enemmän. D-vitamiinipitoisuuksia voidaan nostaa nykyisestä tasosta 0,08 ug/dl tasolle 0,5 ug/dl. Suurin osa suomalaisista juo maitoa ja piimää, joten vitaminointi vaikuttaa laajasti suomalaisten D-vitamiinin saantiin. Luomumaitoja ei voi täydentää D-vitamiinilla.

Takaisin ylös