Skip Navigation LinksMilk Works > Oppimateriaali > Pakkaaminen > Ammatit ja työtehtävät

Ammatit ja työtehtävät

Alle on listattu maidon pakkaamiseen liittyvät ammatit ja työtehtävät.

​Maidon pakkaaja

Koulutus: meijeristi

Nimikkeen mukaisesti huolehdin maidon pakkaamisesta. Työ on kolmivuorotyötä, maitoa pakataan yötä päivää.

Kello 23.00 Työvuoro alkaa. Poistan pakkauskoneesta pesulaitteen, sterilisoin maidon kanssa kosketuksissa olevat osat alkoholilla ja ajan pakkausohjelman ylös. Samalla myös otan näytteet puhtauden varmistamiseksi.

Kello 24.00 Maidon pakkaus alkaa. Aloitustölkeistä otetaan näytteet, joista labrassa analysoidaan rasva- ja kuiva-ainepitoisuudet. Jos ovat ok, aloitetaan varsinainen pakkaus. Jos eivät, tyhjennän koneen maidosta ja aloitan uudelleen.

Kello 01.00 Pakkaus käynnissä. Tarkkailen pakkausten ulkonäköä, lisään koneeseen aihioita, otan maitonäytteitä ennalta sovitun systeemin mukaan ja teen punnitustarkkailun puolen tunnin välein.

Kello 04.00 Maitotuote vaihtuu. Ensin pakattiin rasvatonta maitoa, nyt ykkösmaitoa. Tänään on vain yksi tuotevaihto, joskus niitä voi olla vuoron aikana useita. Tuotevaihdon jälkeen teen uudesta tuotteesta samat analyysit.

Kello 06.30 Lopuksi pesen koneen sisältä ja laitan kiertopesun päälle. Iltavuoron maidon pakkaaja pesee lisäksi tölkkiradat, koneen päältä ja muun työympäristön.

Kello 7.00 Kotiin

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Kaupoissa ei olisi maitoa, jos sitä ei pakattaisi. Meijerin maitosäiliöt täyttyisivät nopeasti, eikä meijerikään voisi ottaa lisää maitoa vastaan.

Nestepakkaamon tiiminvetäjä

Koulutus: Meijeriteknikko

Vastaan toimipaikallamme nestetuotteiden pakkaamisesta tilauslistan ja laatujärjestelmän mukaisesti. Tuotteet eli maidot, kermat ja piimät tilataan yhteiskäsittelystä. Ennen pakkaamisen aloittamista otetaan aloitusnäyte, tuotteista seurataan niiden rasva- ja bakteeripitoisuuksia. Jos analyyseissä on jotain ongelmaa, tutkitaan, mistä se johtuu. Pahimmassa tapauksessa joudutaan pakkaaminen keskeyttämään.

Suunnittelen eri tuotteiden ajorytmityksen. Päivän päätteeksi täytän seurannat. Esimerkiksi käyttösuhdeseurantaan annetaan tietokoneelle kellonajat jokaiselta pakkauskoneelta, milloin on aloitettu pakkaamaan ja milloin lopetettu. Tietokoneohjelma sitten laskee automaattisesti koneen tehokkuuden.

Samoin kirjaan tietojärjestelmään, paljonko on pakattu. Päivässä tuotantolaitoksellamme pakataan noin 450 000 kappaletta nestetuotteita. Määrä on koko ajan noussut. Pääosa tuotteista on litran pakkauksia.

Tiimiläiset hoitavat käytännössä koneiden ohjaamisen ja valvomisen, mutta minä tauotan heitä. Resursointi kuuluu myös minulle, eli jos tulee sairaslomia tai muita, suunnittelen työnjakoa ja tarvittaessa pyydän lisää työvoimaa. Työvuorolistojen tekeminen ei ole kuitenkaan minun työtäni.

Toimin myös tietokonejärjestelmämme tukikäyttäjänä, eli ongelmatilanteissa voi kääntyä minun puoleeni. Lisäksi valvon erilaisia materiaaleja, niiden käyttöä ja tilauksia.

Tässä työssä parasta on vaihtelevuus, samanlaisia päiviä ei todellakaan tule. Ikävintä on ehkä kiire ja stressi. Varsinkin juhlapäivien edellä tilausmäärät ovat suuria, tuotteita pakataan todella paljon. Paineensietokykyä tarvitaan!

Työ on vuorotyötä. Minulle se sopii kohtuullisen hyvin, vaikka joskus yövuorosta aamuvuoroon siirtyminen on hankalaa, kun ei tahdo saada elimistöä uuteen rytmiin. Vuorotyössä on hyvät ja huonot puolensa, kaikille se ei sovi.

Mitä tapahtuisi, jos tehtävääni ei hoitaisi kukaan: Tiimivetäjänä pyöritän nestepakkaamoa. Jos tätä työtä ei hoidettaisi, homma ei pyörisi kovinkaan tehokkaasti.

Pakkausasiantuntija, materiaalitoiminnot

Koulutus: Elintarvikeinsinööri

Vastuullani on ryhmäpakkausten logistinen toimivuus. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että maitopakkaukset, juustot ja jogurttipikarit päätyvät ehjinä ja hyväkuntoisina kauppaan. Pakkauksen pitää antaa kuljetuksen ajaksi niille riittävä suoja kolhuja vastaan.

Uusia pakkauksia suunnitellaan yhteistyössä markkinoinnin kanssa. Silloin mietitään, voiko ideaa uudesta pakkauksesta käytännössä toteuttaa, ja toimiiko se koko ketjussa tuotteen pakkaamisesta kuluttajalle asti.

Pakkauksiin liittyvät pakkauskoneet, joiden investointien suunnittelussa olen mukana.

Varaston ihmisten kanssa toimin myös yhteistyössä. Sieltä tulee palautetta, jos jokin pakkaus on ongelmallinen, ja toisaalta varastoon laitamme uudet pakkausten prototyypit testattavaksi.

Tässä työssä on ehkä kaksi sesonkiaikaa, syksy ja kevät. Työstäni on välillä yli 40 prosenttia palaverissa istumista, välillä palavereita on vähemmän. Kielitaitoa tässä työssä tarvitaan, samoin kuin tietysti atk-taitoja.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Varastossa työskentelevien työmäärä kasvaisi, jos pakkaukset suunniteltaisiin vain markkinoinnin näkökohdista. Eräkoot pienenisivät ja tuotteiden hävikki kasvaisi, jos pakkaukset olisivat esimerkiksi niin hentoja, ettei niitä pysty käsittelemään. Pakkauskoneissa tehtäisiin virheinvestointeja.

Pakkauskehityspäällikkö, kotimaan myynti ja markkinointi

Koulutus: Elintarviketieteiden maisteri

Toimin markkinoinnissa. Tehtäväni on kehittää olemassa olevia maitotuotteiden pakkauksia ja pakkausjärjestelmiä. Seuraan tiiviisti, miten pakkausteknologia kehittyy. Toimin läheisessä yhteistyössä pakkausmateriaalien toimittajien ja muiden alalla toimivien kanssa.

Seuraan myös pakkauksia koskevaa lainsäädäntöä ja hoidan lakisääteisen pakkausjätteiden raportoinnin.

Työpäivään yleensä kuuluu Valion sisäinen tai ulkoinen tuotekehityskokous ja pakkausvaihtoehtojen selvittämistä materiaalien toimittajilta. Talon sisällä käyn neuvotteluja eri tuotteiden ominaisuuksista ja vaatimuksista pakkausten suhteen. Järjestän myös pakkauskokeita, seuraan pakkauslehtiä ja selvitän esimerkiksi pakkausten kierrätyskelpoisuutta.

Osa pakkauskoneista ja -materiaaleista tulee ulkomailta sellaisilta toimittajilta, joilla ei ole edustajaa Suomessa. Englannin ja saksan kielen taidolle onkin käyttöä. Työmatkoja ulkomaille tulee myös silloin tällöin.

Tässä työssä ei luova hulluus ole haitaksi. Uuden kehittämisessä kannattaa olla ennakkoluuloton.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Pakkaukset jäisivät ennalleen tai uudistuisivat hitaammin. Kuluttajien ja asiakkaiden toiveita ei tulisi sovitettua yhteen tuotantoteknologisten rajoitusten kanssa. Vaikka maailmalla kehitettäisiin ympäristön kannalta parempia pakkauksia, niitä ei otettaisi käyttöön. Jos alalle tulisi uusia lakeja, niitä ei huomioitaisi. Pakkauksiin liittyvät ongelmatapaukset selviäisivät hitaammin.

Takaisin ylös