Skip Navigation LinksMilk Works > Oppimateriaali > Mitä maito on? > Ammatit ja työtehtävät

​​


Ammatit ja työtehtävät

Alle on listattu maidon koostumukseen liittyviä ammatteja ja työtehtäviä

​Laboratoriopäällikkö, kemia

Koulutus: Kemisti

Vastaan kemiallisten määritysten laboratorion toiminnasta eli siitä, että laboratoriomme toimii laadukkaasti, ja että analyysitulokset ovat asiakkaillamme mahdollisimman nopeasti. Teemme täällä laboratoriossa kemiallisia analyysejä enimmäkseen tuotekehitysnäytteistä eli vaikkapa juustoista ja maidoista.

Tuotekehitystyön lisäksi meille tulee jonkin verran näytteitä myös tuotantolaitoksista, jos heillä ei ole sopivia laitteita tiettyihin analyyseihin. Lisäksi analysoimme referenssimaitonäytteet, joiden perusteella viljelijät saavat hinnan myymästään maidosta.

Tärkeimmät näytteistä tehtävät analyysit ovat rasvapitoisuus, kuiva-aine, proteiini ja tuhka. Niiden perusteella sitten laskemme tuotteiden energiapitoisuudet. Tärkeimpiin analyyseihin kuuluvat nykyisin myös erilaiset laktoosianalyysit. Lisäksi teemme erilaisia hivenaine- ja vitamiinianalyysejä. Meillä on noin 150 erilaista analyysinimikettä.

Vastuullani on laboratoriomme kehittäminen. Seuraan alan kirjallisuutta, jotta tietäisin, missä mennään. Laboratoriomme on akkreditoitu, ja siihen liittyen tulee erilaisia töitä. Standardien päivitys ja uusien menetelmien käyttöönotto kuuluvat myös minulle, samoin ongelmatilanteiden ratkaisu.

Tämä on asiakaspalvelutyötä, eli kemian perusanalytiikan osaamisen lisäksi pitää tulla toimeen ihmisten kanssa.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Meidän laboranttimme ovat huippuammattilaisia. Pitkälle he varmaan pärjäisivät, vaikka tätä tehtävää ei hoidettaisi. Tosin tällöin töiden suunnittelu sekä näytteiden analysoinnin suunnittelu ja sen seurauksena tasapuolinen asiakaspalvelu kärsisi. Vastuullani on laboratorion henkilöstöhallinta ja menetelmien kehittäminen. Jos tehtävääni ei hoidettaisi, jäisivät muun muassa nämä työt tekemättä.

Ryhmäpäällikkö, aistittava laatu

Koulutus: Elintarviketieteiden tohtori

Toimeeni kuuluu vastuu yksikköni toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi aistinvaraisten menetelmien ja toimintatapojen kehittämistä. Suunnittelen ja raportoin erilaisia asiantuntija- ja kuluttajatestejä. Tärkeä osa työtäni on järjestää tuotantolaitoksissa aistinvaraista koulutusta ja kehittää sitä.

Työhön liittyy paljon yhteydenpitoa esimerkiksi tuotekehitykseen, markkinointiin ja tuotantoon sekä alan tutkijoihin niin Suomessa kuin ulkomailla. Pidän myös aika ajoin esitelmiä alaan liittyvistä teemoista asiakastilaisuuksissa.

Kello 8.30 Avaan tietokoneen, luen sähköpostit, vastaan kolmeen sähköpostiin. Tuotepäällikkö soittaa, suunnittelemme kuluttajatestiä. Lupaan testilomakeluonnoksen huomiseksi, koska testillä on kiire.

Kello 9.00 Käyn laboratoriossa kahvilla ja vaihdan kuulumiset ryhmäni ihmisten kanssa. Sovimme iltapäivällä tulevien vieraiden ohjelmasta.

Kello 9.15. Alan kirjoittaa raporttia edellisviikkoisesta tuotteiden seurannasta. Tarkastan ryhmäni henkilöiden ajankäyttöraportit kahdelta viikolta.

Kello 11.10. Saan puhelun Helsingin yliopistolta. Olen antanut siellä Aistinvaraisen arvioinnin kurssille toteutettavaksi yhden aiheen. Kävelen alaiseni huoneeseen ja sovimme, että hän hankkii pyydetyt näytteet. Luen lehtikierrossa olevat kolme lehteä, kopioin pari artikkelia. Kaivan kätköistäni englanninkieliset esityskalvot iltapäivän vieraita varten. Onneksi niitä ei tarvitse päivittää.

Kello 12.10 Lounaalla keskustelemme lähestyvästä lomasta ja lapsista

Kello 12.40 Hyväksyn sähköpostitse ehdotetun kokousajan, printtaan tulosraportin ja päivitän kalenteria.

Kello14.00 Ulkomaiset vieraat tulevat. Pidän ryhmäni töistä esityksen englanniksi ja maistatan vierailla juustonäytteitä. Alaiseni kierrättää vieraita talossa.

Kello 15.00 Haen automaatista kahvia ja luen juodessani sisäistä tiedotuslehteä.

Kello15.15 Hyväksyn neljä laskua, luen sähköpostista muun muassa haastatteluni eräässä lehdessä, lähetän kirjoittamani raportin eteenpäin. Suunnittelen aamulla sovitun testilomakkeen.

Kello16.30 Huikkaan heiheit vielä töissä oleville alaisilleni. Otan kotiin luettavaksi kaksi ISO-standardiluonnosta, joita pitäisi kommentoida.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Aistinvarainen arviointi muuttuisi rutiininomaiseksi, jos kukaan ei sitä kehittäisi. Kotimaiset ja ulkomaiset tiedealan yhteydet jäisivät hoitamatta. Alaisillani ei olisi esimiestä, eikä kukaan koordinoisi aistinvaraista arviointia. Osa ryhmän töistä jäisi hoitamatta, osa tuotteista tutkimatta.

Tuotekehitysteknikko

Koulutus: Kotitalousteknikko

Työkseni huolehdin aistinvaraisten arviointitestien tekemisestä. Testejä tehdään pääasiassa tuotekehitysvaiheessa olevista tuotteista, mutta teemme myös tasoseurantaa. Tasoseuranta tarkoittaa, että eri meijereistä lähetetään näytteitä meille, ja sitten teemme niistä aistinvaraisen arvioinnin testein meijerien ihmisille. He maistelevat tuotteita sokkoina eli eivät tiedä, mistä mikin tuote on.

Teemme myös kilpailijaseurantaa. Silloin saatan kesken työpäivän lähteä kauppaan ostamaan tuotteita testejä varten. Testattavien tuotteiden pitää olla yhtä vanhoja.

Työni on valtaosin käytännön työtä. Ennen testin alkamista numeroin purkit, hankin näytteet ja laitan kaikki maistajia varten valmiiksi. Testin aikana toimin tarjoilijana, ja jälkeenpäin siivoan jäljet pois.

Olen itse mukana joissakin raadeissa eli maistelen tuotteita myös itse. Testistä riippuen tuotteille voidaan antaa pisteitä eri asioista, esimerkiksi miellyttävyydestä.

Omavalvonta vaatii, että meijereillä ja tuotantolaitoksilla tehdään tietyt testit. Yksi tehtävistäni on kouluttaa tuotantolaitostemme ihmisiä tekemään aistinvaraisia arviointeja oikein.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Tämä työ tulee tarpeettomaksi siinä vaiheessa, kun maku ei enää merkitse mitään. Tuotekehitys voi tehdä vaikka kuinka hyvän tuotteen, jossa pH ja rakenne ja muut ovat kunnossa, mutta joka ei maistu miltään tai maistuu vain jonkun suussa. Kun asiaa arvioi useampi, saadaan parempi lopputulos.

Tutkija, aistittava laatu, arvioijien työn seuranta

Koulutus: Elintarvikekemisti

Toimin aistittavan laadun arvioinnissa tutkijana. Meillä on kahdeksan aistittavan laadun asiantuntijaraatia, jotka tekevät arviointeja. Minun tehtäväni on pitää näitä raateja yllä. Pyydän niihin ihmisiä ja seuraan heidän työtään. Keskimäärin meillä tehdään kolme tai neljä aistittavan laadun arviointitestiä päivässä. Joskus arviointi on yksinkertainen, maistettavana on kolme tuotetta, joista pitää löytää eri makuinen. Toinen ääripää on testi, jossa on vaikka kahdeksan eri tuotetta, joista jokaisesta pitää arvioida 10 ominaisuutta.

Aistittavaa laatua arvioivia ihmisiäkin pitää arvioida. Välillä maistatamme tai annamme heille arvioitavaksi toistonäytteitä ja katsomme, arvioivatko he ne joka kerta samalla lailla eli voiko heidän työhönsä luottaa.

Arviointiraatien lisäksi tehtäväni on kouluttaa arvioijia eri tuotantolaitoksissamme omavalvontaan kuuluvissa aistittavan laadun arvioinnissa. Opetan esimerkiksi virhemakuja, vien maistettavaksi viallista maitoa.

Talon sisäisten arviointiraatien ohella teemme kuluttajatutkimuksia. Se tarkoittaa testien tekemistä esimerkiksi meijerin tai juustolan työpaikkaruokalassa. Tehtäväni on järjestää ja suunnitella näitä tutkimuksia ja tehdä niiden tuloksista yhteenvetoja.

Pääosa työajastani kuluu tuotekehitystuotteiden parissa. Joskus arvioitavaksi tulee myös muita näytteitä, esimerkiksi viime syksynä teimme tutkimusta meijeriin toimitetusta raakamaidosta.

Tutkijana seuraan alan kehitystä meillä ja ulkomailla. Muutaman kerran vuoden mittaan käyn ulkomailla jossakin alan tilaisuudessa. Kotimaassa matkapäiviä tulee runsaat parikymmentä vuodessa.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Aistittavan laadun arviointia tekevät myös ulkopuoliset yritykset, mutta kaikkia tuotekehitystuotteita ei haluta antaa ulkopuolisten testattavaksi. Esimerkiksi ennen kuin rasvaton ja laktoositon maitojuoma lanseerattiin, tein sen kanssa lukuisia kuluttajatutkimuksia.

Tutkija, mikrobiologia

Koulutus: Maatalous- ja metsätieteiden maisteri

Työskentelen mikrobiologisessa analyysipalvelussa tutkijana ja toimin akkreditoidun laboratorion teknisenä vara-vastuuhenkilönä. Työssäni tarvitsen tuotteiden, teknologian ja mikrobiologian tuntemusta. Teemme täällä mikrobiologisia analyysejä kaikesta maidonjalostukseen liittyvästä, kuten maidosta, valmiista tuotteista, tuotekehitystuotteista, rehuista.

Tutkijana hoidan tulosten käsittelyn, teen johtopäätöksiä ja yhteenvetoja ja lähetän tulokset asiakkaille. Kirjoitan myös analyysitodistukset asiakkaille. Asiakkaina meillä ovat kaikki yrityksen osastot ja eri meijerit. Osallistun erilaisten tutkimus- ja kehitysprojektien suunnitteluun ja toteutukseen.

Tehtävääni kuuluu myös alan menetelmien kehittäminen ja alan seuraaminen niin kotimaassa kuin ulkomailla. Sitä varten tarvitsen kielitaitoa. Mikrobiologiset analyysit tehdään kansainvälisten menetelmien mukaisesti.

Iso osa työstä on ongelmaratkaisua. Analysoitavissa näytteissä on monesti kyse jostain ongelmasta, jota selvittelen.

Kaikilla tuotantolaitoksilla ei tehdä kaikkia analyysejä, joten meijerit lähettävät meille näytteitä esimerkiksi listeria- ja salmonellamäärityksiin.

Toimimme myös koko yrityksemme mikrobiologisten analyysien menetelmäkehityksen koordinoijana.

Tietokonetta tarvitsen tietysti koko ajan työssäni. Toimin laboratorion atk-järjestelmän pääkouluttajana.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Ensimmäiseksi taitaisivat asiakkaat jäädä ilman analyysitodistuksia, sillä niiden kirjoittaminen on minun työni. Joissain tilanteissa saattaisi kauppaan asti päästä epäkelvollisia tuotteita.

Tutkimuslaborantti, kemialliset määritykset

Koulutus: Laborantti

Työni on pääasiassa rehuanalyysien tekemistä. Viljelijöiden säilörehunäytteitä tulee analysoitavaksi aluelaboratorioiden kautta, niistä tehdään kivennäismäärityksiä. Osa näytteistä liittyy erilaisiin Maatalouden tutkimuskeskuksen tekemiin tutkimuksiin. Kesäkuun alussa pari kolme viikkoa kuluu säilörehun korjuuaikapalvelun näytteiden analysointiin, niiden tulokset tulevat internetiin. Maidon ureapitoisuutta mittaamme aluelaboratorioiden laitteiden kalibrointia varten

Rehunäytteistä määritetään muun muassa kuiva-ainepitoisuus, sulavuus, NDF-kuitu ja raakavalkuainen. Näitä käytetään suunniteltaessa lehmien ruokintaa.

Sulavuusanalyysin määritykseen menee koko viikko. Maanantaina aamupäivä menee näytteiden punnitukseen. Sen jälkeen ne laitetaan lämpökaappiin ja iltapäivällä punnitaan kuiva-aineita. Tiistaina sulavuusmäärityksiin palataan, ne suodatetaan ja lisätään entsyymiliuos. Keskiviikon ne viettävät lämpökaapissa, silloin teemme muita määrityksiä. Torstaina ne taas suodatetaan ja laitetaan lämpökaappiin, perjantaina tuhkitetaan, punnitaan ja tehdään laskutoimitukset.

Työssäni käytän erilaisia laboratoriolaitteita. Analyyseissä käytetään myös happoja, emäksiä ja liuottimia. Niiden käsittelyssä pitää olla erityisen varovainen. Työt tehdään vetokaapissa ja käytetään suojakäsineitä ja laseja.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Viljelijät eivät saisi rehuanalyysejään, joten he tietäsi, millaista heidän tekemänsä säilörehu on. Analyysejä toki tehdään muuallakin kuin vain meillä, eli näytteet lähettäisiin sitten muualle.

Tutkimuslaborantti, mikrobiologia

Koulutus: Laborantti

Teen mikrobiologisia analyysejä ja mikrobitunnistuksia, hoidan tuotantolaitosten omavalvontaa, ongelmaselvitystä ja avustan tutkimus- ja tuotekehitystä.

Tietyt rutiinit pysyvät päivittäin samoina, mutta näytteet ja näytemäärät vaihtelevat. Mikrobiologisessa työskentelyssä pitää noudattaa aseptisia työtapoja ja huomioida mikrobiologiset työturvallisuusriskit.

Toimin myös työsuojeluvaltuutettuna.

Kello 8.00 Valmistelen päivää, otan vastaan näytteitä, lasken tarvittavan elatusainemäärän ja sulatan sen. Teen päivittäisiä rutiineja, esimerkiksi varmistuspunnituksia ja lämpötilamittauksia.

Sitten kirjaan näytteet tietokoneelle, punnitsen tuotekehityksestä tulleita juustoja, merkitsen maljoja ja valan niille kasvualustoja.

Kesken kaiken tulee kiireellinen asiakasnäyte. Mikrobiologi ja tutkija perehtyvät asiaan ja päättävät, että näytteestä tehdään E.coli , Staphylococcus aureus sekä Bacillus cereus -määritykset.

Kello 11.00 Käyn lounaalla. Sen jälkeen luen sähköposteja, laimennan näytteitä ja siirrostan niitä maljoihin ja putkiin. Sitten aloitan juustojen sekä tuotantolaitoksista tulleiden omavalvontanäytteiden listeria- ja salmonellamäärityksien rikastukset.

Kello 13.30 Päiväkahvit. Tuotekehityksestä on tullut muutama pahanmakuinen näyte, niitä siirrostan silmukalla maljoille. Tällä kertaa halutaan tietää vain, mikä pöpö näytettä pilaa, ei pöpön määrää. Siirrostuksen jälkeen laitan maljat lämpökaappeihin. Kasvatusajan jälkeen niistä lasketaan tyypilliset pesäkkeet.

Kello 15.30 Kotiin.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Kiireellisten ongelmanäytteiden ja kuluttajilta tulleiden näytteiden tutkiminen hidastuisi. Tuotekehitysnäytteet pitäisi antaa ulkopuolisen laboratorion analysoitavaksi. Omavalvontanäytteille pitäisi etsiä uusi tekijä.

Vastaava mikrobiologi

Koulutus: Tehtävä edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, joka sisältää riittävästi mikrobiologista ja hygienian alan koulutusta. Yleinen elintarviketietous ja meijeriteknologian tuntemus ei ole pahitteeksi.

Työssäni vastaan tuotantohygienian kehittämisestä tuotantolaitoksissa, seuraan lainsäädännön vaatimuksia, annan hygieniaan liittyvää neuvontaa ja koulutusta, seuraan alan tutkimusta ja arvioin ennaltaehkäisevästi riskejä.

Työpäivä alkaa yleensä sähkö- ja muun postin läpikäymisellä ja vastausten laatimisella. Yleensä työpäivän aikana on pari kokousta, ja niiden materiaaliin on syytä tutustua etukäteen.

Kokouksissa käsitellään hygienian kehityssuunnitelmia, tuotteiden laatuvaatimuksia sekä menossa olevia projekteja ja tutkimuksia.

Työnkuvaan kuuluu myös hygieniaosaamiskoulutuksen ja testitilaisuuksien järjestäminen. Näitä koulutustilaisuuksia on muutama vuosittain.

Työhön liittyy myös matkustus laitoksiin, neuvottelut esimerkiksi hygieniasuunnitelmista, katselmukset ja tarvittaessa ongelmaselvityksiin osallistuminen. Seuraan tuotantolaitoksille laadittujen "Hyvien Tuotantotapojen Periaatteet" - ohjeistossa olevien kehityssuunnitelmien toteutumista.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Jos tuotantohygienia ei ole kunnossa, pahimmillaan viranomaiset puuttuisivat asiaan. Elintarvikkeita ei voi tuottaa epähygieenisesti.

Vastaava tutkija, kemia

Koulutus: Filosofian maisteri

Kemia sinänsä on liian iso siivu yhdelle ihmiselle, joten olemme tehneet roolijakoa. Laboratoriossamme analysoidaan, mitä yhdisteitä näytteissä on, ja paljonko niitä on. Minun tehtäväni on kertoa, mitä pitää mistäkin näytteestä analysoida.

Näytteet tulevat tuotekehityksestä tai sitten esimerkiksi kaupasta. Silloin on yleensä kyse jostain ongelmatapauksesta. Analysoimme myös tuotteitamme ennen kuin ne menevät kauppaan.

Koska näytteet ovat elintarvikkeita, niistä yleensä tehdään elintarvikkeiden peruskoostumukseen liittyvät tutkimukset: vesi ja kuiva-aine. Kuiva-aineesta analysoidaan, paljonko siitä on rasvaa, paljonko proteiineja, kivennäisiä ja hiilihydraatteja. Nämähän ovat ne asiat, jotka ovat pakkauksen päällekin merkitty.

Rutiinianalyysit meillä yleensä tekee laborantti, mutta joitakin analyysejä teen myös itse. Silloin on yleensä kyse ongelmatapauksesta eli jotain on pielessä. Ensin pitää funtsia, mikä ylipäänsä voi olla pielessä. Silloin täytyy tuntea kyseinen tuote. Sitten mietin, miten ja mitä tuotteesta voi mitata, että ongelma ratkeaisi. Sen jälkeen annan ohjeita, miten tuote tutkitaan.

Joskus tulee vastaan asioita, joista ei ole olemassa selkeää toimintamallia. Silloin pitää improvisoida, kokeilla ja miettiä, miten mikin asia vaikuttaa. Silloin saatan tehdä itsekin analyysejä.

Esimerkkinä voin kertoa eräästä tavarantoimittajasta, joka tarjosi kalsium-ravinnelisää maitoon lisättäväksi. Maitoonhan lisätään kalsiumia, ja meillä on jo yksi tavarantoimittaja. Tämä uusi olisi ollut halvempi. Sain tuotekehityksestä tutkittavaksi maitoa, jossa oli kokeiltu uutta kalsiumlisää. Tölkin pohjalla oli sakkaa. Sitä analysoidessani vahingossa paljastui, että maidossa on aineita, joita emme sinne halua.

Kirjallisuuden seuranta vie ehkä 15 prosenttia työajastani. Seuraan noin 30 eri lehdestä, mitä tällä alalla tapahtuu ja miten ala kehittyy. Valtaosa lehdistä on englanninkielisiä tieteellisiä aikakauslehtiä, osa on myös saksaksi ja ruotsiksi.

Useisiin laboratorion analyysilaitteisiin on kiinnitetty tietokone, joka käsittelee tuloksen ja josta laitetta ohjataan.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Saattaisi käydä, että tuotteissa olisi ei-toivottuja aineita, kuten kalsium-esimerkistä huomaa. Analyysien tekemiseen pitäisi etsiä asiantuntemusta oma talon ulkopuolelta. Sitä varmaan löytyisi, mutta ei yhden ihmisen nahkojen sisältä.

Takaisin ylös