Skip Navigation LinksMilk Works > Oppimateriaali > Maidon keräily > Suunnittelua monella eri tasolla

​Tuotannon suunnittelua monella eri tasolla

juusto_01.png

Kuva: Arla
Tuotannon suunnittelua ja maidon ohjausta tapahtuu monella eri tasolla. Suunnittelun tarkoituksena on varmistaa, että kuluttajat ja asiakkaat saavat haluamiaan tuotteita mahdollisimman tuoreesta raaka-aineesta valmistettuina.

Tuotannon suunnittelun tarkoituksena on hyödyntää tuotantolaitoksen valmistuskapasiteettia optimaalisesti juuri niiden tuotteiden valmistukseen, josta markkinoilla saadaan kulloinkin paras hinta. Voit lukea lisää tuotannon suunnitteluun liittyvistä ammateista ja työtehtävistä tästä linkistä.

KEPSU ja hankintajakso

Keskipitkän aikavälin suunnitelmat tehdään 3 kuukaudeksi kerrallaan. Keskipitkän aikavälin suunnittelun tarkoituksena on sopia esimerkiksi huoltotoimenpiteistä johtuvista seisokeista eri tuotantolaitoksissa ja ennakoida kauppojen markkinointikampanjoita. Keskipitkän aikavälin suunnitteluun osallistuu asiantuntijoita useista yrityksen toiminnoista, esim. myynnistä ja mahdollisista ulkomaantoiminnoista.

Yrityksen tuotantolaitokset sekä ulkoiset asiakkaat toimittavat suunnittelua varten runkotilaukset tarvitsemistaan maitomääristä niin, että käytössä on aina seuraavan kolmen viikon jakson tiedot. Runkotilaukset ovat yrityksen toimipaikkojen ja ulkoisten asiakkaiden arvioita tulevasta. Hankintajaksojen perusteella voidaan huomioida riittävän aikaisin esim. uuden tuotteen valmistuksen aloittamisen aiheuttama maidon tarpeen lisääntyminen.

Suunnittelujakso

Suunnittelujakson pituus on yksi viikko. Suunnittelujaksolla tuotannon pääsuunnittelija määrittelee koko yrityksen tuotantolaitosten maitotilausten ja maidon tuotantoennusteen perusteella päätuoteryhmiin (tuoretuotteet, juustot, jauheet) käytettävät maitomäärät. Mikäli maitoa tuotetaan vähemmän kuin tilauksia on, rajoitetaan erityisesti vientiin menevien juustojen tai jauheiden tuotantoa. Tuotannonsuunnittelun tuote on käyttöpäätös, joka syntyy tietojärjestelmään syötettyjen tilausten ja maitoennusteen käsittelyn tuloksena. Käyttöpäätös kertoo tiloilta kerättävän raakamaitomäärän, meijerin johon maito viedään, liikenteenharjoittajan, joka maidon kuljettaa sekä toimitusaikataulun. Kuljetussuunnittelija tarkistaa käyttöpäätöksen ja sopii mahdollisista muutoksista liikenteenharjoittajien kanssa konkreettisesti.

Päivittäinen tuotannonsuunnittelu

Päivittäinen tuotannonsuunnittelu kauppanesteiden osalta tapahtuu tuotantolaitoksissa. Tuotantolaitokset päättävät myynnin tietojärjestelmistä saamiensa tilausten perusteella mitä maitoja juuri kyseisenä päivänä valmistetaan ja missä järjestyksessä. Järjestys määräytyy valmistettavan tuotteen ja raaka-aineiden mukaan. Esim. luomumaito on valmistettava aina ensimmäisenä, jotta se ei missään vaiheessa sekoitu normaaliin maitoon. Erikoismaidot, joissa on esim kalsiumlisäys, pyritään valmistamaan viimeisenä. Jos on mahdollista tuotannon tulisi edetä vähärasvaisimmasta maitolaaduista rasvaisempiin maitoihin. Tarvittaessa tuotannonsuunnittelijat voivat tehdä muutoksia käyttöpäätöksessä meijeriin toimitettaviksi ilmoitettuihin määriin esim. jos myynti on ollut ennakoitua suurempaa. Tavoitteena on kuitenkin tuotannon mahdollisimman huolellinen ennakointi jo tilausten tekovaiheessa, koska poikkeamat suunnitelmiin aiheuttava aina kustannuksia.

Takaisin ylös