Skip Navigation LinksMilk Works > Oppimateriaali > Maidon keräily > Ammatit ja työtehtävät

Ammatit ja työtehtävät

Alle on listattu maidon keräilyyn liittyvät ammatit ja työtehtävät.

​Hankintapäällikkö, tuotannon ohjaus ja maidonhankinta

Koulutus: Elintarviketieteiden maisteri

Tehtäväni on johtaa ja kehittää maidonhankintaa ja tuotannon ohjausta. Suunnittelen ja ohjaan päivittäistä raaka-ainelogistiikkaa niin, että raaka-aine tulee oikeaan aikaan ja kustannustehokkaasti asiakkaille.

Työ on paljolti yhteydenpitoa eri sidosryhmien kanssa. Sidosryhmiä ovat esimerkiksi meijerin eri toiminnot, viranomaiset, asiakkaat ja järjestelmäntoimittajat.

Kello 8.00 Luen sähköposteja.

Kello 8.40 Pitkä puhelu raaka-aineasiakkaalta, suunnittelemme tulevaa toimintaa.

Kello 9.20 Haen kahvia ja puhun muutaman lyhyen puhelun.

Kello 9.30 Teemme raaka-aineohjauksen kanssa tilannekatsauksen.

Kello10.00 Teen yhteenvedon neljän kuukauden ohjaavasta palkkauksesta.

Kello 11.30 Lounaalla keskustelua työasioista tehtaan johtajan kanssa.

Kello 12.00 Päivitän kalenteria, luen sähköpostia, tutustun tulosraporttiin.

Kello 13.00 Palaveri esimiehen kanssa valmisteilla olevista asioista.

Kello 13.30 Kahvit.

Kello 13.40 Sähköpostien hoitoa.

Kello 14.00 Palaveri taloushallinnon kanssa hinnoittelusta ulkomaille.

Kello 14.45 Palaveri lakimiehen kanssa sopimusasioista.

Kello 15.30 Laskelmiin tutustumista, valmistelen tulevaa esitystä.

Mitä tapahtuisi, jos tehtävääni ei hoitaisi kukaan: Kun kukaan ei tekisi ja valmistelisi maitosopimuksia, maidon tulo meijeriin loppuisi jossain vaiheessa. Budjetti jäisi tekemättä, laskut hyväksymättä ja maitolaskut maksamatta.

Maidon k​eräilyauton kuljettaja 

Koulutus: Rekan ajokortti, maitoauton kuljettajan kurssi

Maitoa kerätään tiloilta joka päivä, oli joulu tai juhannus. Useissa paikoissa maitoa kerätään myös yöllä, joten työ voi olla vuorotyötä.

Työni on pääasiassa ison auton ajamista pienillä teillä. Kun autolla pääsen tilan pihaan, peruutan auton perän maitohuoneen ovelle. Sitten vedän auton takaosasta letkun maitohuoneeseen. Ennen maidon siirtämistä autoon tarkistan, että maito on normaalia: se näyttää ja tuoksuu normaalilta, ja se on jäähtynyt riittävästi.

Kun maito on siirretty autoon, tulostan kuitin maitomäärästä ja jätän sen tilalle. Joillekin tiloille jätetään tilauslistan mukaan niin kutsuttuja palautustuotteita: meijeriltä mukaan otettuja juustoja, vasikan rehua tai muuta vastaavaa.

Yhdellä tilalla en kauaa viivy. Homma voi olla hoidettu viidessä minuutissa, isoilla tiloilla vartissa. Jos tilan maitosäiliössä on automaattinen pesuri, laitan sen käyntiin säiliön tyhjennyksen päätteeksi.

Joskus tilan väki sattuu olemaan pihalla, ja siinä tulee vaihdettua muutama sana. Joillakin tiloilla on tapana kutsua minut silloin tällöin kahville.

Kun maito on kerätty kaikilta reitin varrelta olevilta tiloilta, vien sen meijeriin. Siellä teen ensin pikatestin, ettei maidossa ole antibioottijäämiä. Vasta sen jälkeen voin purkaa maidon meijeriin. Tässä yhteydessä pesen auton perusteellisesti.

Yhden työvuoron aikana minulle saattaa kertyä useita satoja ajokilometrejä. Pääosa päivästä kuluu auton ratissa radiota kuunnellen. Kun maitoauton säiliöt ovat täynnä, olen vastuussa kalliista ja herkästi pilaantuvasta lastista. Maitoa voi olla kyydissä noin 15 000 euron arvosta.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Meijereitä ei tarvittaisi. Maito jäisi tiloille, josta jokaisen pitäisi ehkä itse käydä hakemassa maitonsa. Tilanne voisi johtaa siihen, missä ennen vanhaan oltiin: jokaisella olisi pari lehmää.

Kuljetuspäällikkö 

Koulutus: Logistiikkainsinööri

Meitä on niin kutsuttu Seitsemän Veljeksen porukka, joka hoitaa yrityksessämme koko Suomen maitojen keräilyn ja maitojen siirrot meijerien välillä. Suunnittelemme alueellisesti maidon keräilyautojen reitit ja siirrot kustannustehokkaasti niin, että maitoa olisi riittävästi siellä meijerissä, missä sitä tarvitaan. Haluamme taata asiakastyytyväisyyden, laadun ja toimintavarmuuden.

Kerran viikossa teemme ohjauslistan, jonka perusteella autot tietävät päivittäin, mihin tuotantolaitokseen heidän reittinsä ohjautuvat. Keräilyreittejä muutetaan ja päivitetään tilojen lopettaessa maidontuotantonsa sekä maidon kausivaihtelun takia.

Suunnittelu ja päivittäiset ohjaukset tehdään KSU- tai MILC-suunnitteluohjelmistojen avulla. Ilman niitä olisi nykyään enää vaikea tulla toimeen.

Maitoa kerää maatiloilta 132 autoa. Jokainen auto on keskimäärin töissä 20 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Keskimäärin autolla ajetaan yli 200 00 kilometriä vuodessa. Jokainen auto kerää maitoa yli 14 miljoonaa litraa vuodessa.

Maitoa toimitetaan oman yrityksen eri laitosten lisäksi yhteistyökumppaneille, esimerkiksi monille pienille juustoloille.

Keräilyn suunnittelun lisäksi osallistun kuljettajakoulutuksiin ja työskentelen erilaisissa kehitysprojekteissa. Osallistun ja koordinoin kalustohankintoja. Viimeisen puolen vuoden aikana olen ollut mukana tekemässä videota keräilykuljettajan työstä. DVD on tarkoitettu nuorille ja uusille kuljettajille kertomaan, mitä keräilyauton kuljettaja oikeasti tekee.

Palavereja ja tapaamisia yhteistyökumppaneiden ja liikenteenharjoittajien kanssa on päivittäin. Kilometrejä maantiellä tulee minulle vuodessa noin 60 000.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Tuotantoaikataulujen ja meijerien maitotarpeen huomioiminen vaatii suunnittelua, ohjaamista ja jatkuvaa kehittämistä. Jos jokainen auto ajaisi ilman aikatauluja ja tietoa minne maidot pitää viedä, ennen pitkään pysähtyisi koko meijeri.

Kuljetussuunnittelija 

Koulutus: Maatalouskoneenkorjaaja, kursseja (logistiikka, työnjohto, toiminnankehittäjä ym.)

Suunnittelen maidon keräilijöiden reittejä. Reittisuunnitelmien teossa käytetään tietokoneohjelmaa. Sen avulla päivittäin seuraan ja muutan keräilyautojen reittejä sen mukaan, kuinka autot täyttyvät, jääkö tilaa vai uhkaako liika maitomäärä. Reitit suunnitellaan taloudellisesti järkeviksi. Pitää huomioida esimerkiksi missä kuljettaja asuu, minne auto jää työvuoron vaihtuessa tai missä peräkärryä säilytetään.

Kun reitti muuttuu, olen yhteydessä maitotiloihin. Samalla yleensä maidon hakuaika heidän tilaltaan muuttuu, ja siitä pitää neuvotella.

Osallistun maitoauton kuljettajien koulutukseen opettamalla heitä käyttämään autossa olevia tiedonkeruulaitteita ja –ohjelmia.

Minun osallani on laskea puolelle Suomea maidon keräilyä suorittaville liikenteenharjoittajille ajotilit. Siinä pitää huomioida voimassa olevat työehtosopimukset, reittiaikataulut, standardiajat eri työvaiheille tai myös tiestön rakenne.

Maitoautojen reittejä suunnitellessa pitää huomioida myös raakamaidon ohjaus eli se, minne tuotantolaitokseen maito viedään. Senkin pitää sopia järkevästi reittiin.

Osallistun kalustohankintoihin esimerkiksi koordinoimalla vaihtuvien säiliörakenteiden hankintoja.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Ylikuormat maitoautoissa lisääntyisivät. Reittejä ei ajettaisi taloudellisesti järkevästi. Kuljetussopimuksissa ei olisi oikeaa tietoa, mikä sekin johtaisi epätaloudelliseen toimintaan. Maitoa menisi tuotantolaitoksiin väärin, enemmän maitoa tarvitseva ei sitä saisi, ja jossain toisessa laitoksessa maitoa olisi enemmän kuin mitä voidaan käyttää.

Tuotannonsuunnittelija, keräily

Koulutus: Meijeriteknikko, pitkä työkokemus

Työni on suunnitella koko yhtiön maidon vastaanottoa ja jakamista eri tuotantolaitoksille.

Työssä on viikkosykli. Maanantaisin saamme eri meijereiltä talon sisäisen tietojärjestelmän kautta tilaukset, paljonko he haluavat maitoa tuotantoonsa. Ulkopuolisilta tahoilta saamme tilaukset esimerkiksi sähköpostilla. Syötämme kaikki tilaukset samaan tietojärjestelmään.

Tiistain ensimmäisenä työnä on tehdä torstaista seuraavaan keskiviikkoon kestävälle tilausjaksolle maitomääräennuste. Samalla tehdään pidemmän jakson eli kolmen seuraavan viikon ennuste.

Kun ennuste on valmis, se ja maitotilaukset ajetaan vastakkain ja tiedetään, onko maitoa tällä tilausjaksolla päivittäin liikaa vain liian vähän. Koskaan määrä ei mene ihan tasan.

Keväällä ja alkukesästä eletään yleensä aikaa, jolloin maitoa tulee maatiloilta enemmän kuin tehtaat tilaavat. Loppukesällä ja alkutalvesta maitoa on yleensä liian vähän.

Maitomäärien kanssa sitten teemme tasausta. Kauppanesteitä tekevät tuotantolaitokset saavat tarkalleen sen määrän, mitä ovat tilanneet. Juustomeijerit saavat tilaustensa mukaan, jos maitoa on. Loppumaito käytetään jauhetehtailla, jotka siis toimivat tasaajina. Kun maitoa on paljon, ne saavat sitä paljon, ja kun maitoa on vähän, jauhetehtaille sitä menee vähän.

Tasauksen perusteella sitten kuljetussuunnittelija suunnittelee tarkemmin, mikä maidon keräilyauto ajaa minnekin tehtaalle ja mihin aikaan.

Tässä työssä on pitkästä kokemuksesta hyötyä. On hyvä, kun tietää, miten asiat sujuvat. Tiistai eli tasauspäivä kuluu yleensä kokonaan puhelimessa, sillä tasauksesta sovitaan puhelimitse. Muutenkin puhelin ja tietokone ovat tärkeimmät työkaluni. Niiden kanssa hommaa voisi periaatteessa hoitaa mistä vain.

Tätä työtä tekee kaksi ihmistä. Olemme vuorotellen kaksi viikkoa kerrallaan päivystysvuorossa, eli vapaa-aikanakin on puhelin taskussa. Jos jollain tehtaalla tulee konerikko eikä siellä pystytä ottamaan maitoa suunnitellusti vastaan, tehdään muutoksia ohjelmaan vaikka keskellä lauantaiyötä. Samoin, jos kauppamaitoa menee kaupaksi ennustettua enemmän, tuotantolaitokseen pitää saada raakamaitoa suunniteltua enemmän.

Raakamaidon lisäksi tasattavaa on myös maitoraaka-aineissa. Niillä tarkoitetaan esimerkiksi kermoja, kuorittuja maitoja ja heratiivisteitä, joita kuljetetaan tuotantolaitokselta toiselle suunnitelman mukaisesti.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Osa maitoa maatiloilta keräävistä autoista kuljettaa maitoa eri päivinä eri meijereille. Jos kukaan ei suunnittelisi maidon tasausta, ne eivät tietäisi, mihin viedä maitonsa. Jollain meijerillä olisi maitoa liikaa, toisella liian vähän. Kun maitoautot eivät tietäisi minne mennä, ne eivät voisi tyhjentää säiliöitään koskaan, eivätkä niin ollen hakea maitoa maatiloilta. Meijereiden tuotanto menisi sekaisin, koska ne eivät saisi maitoa tilaustensa mukaisesti. Aika pian kävisi niin, ettei lehmiä voisi enää lypsää ja kaikkia maitotuotteita ei löytyisi kaupoista.

Takaisin ylös