Vastaanotto

Maitoa otetaan tuotantolaitoksessa vastaan erityisellä vastaanotto-osastolla.

​Maito siirretään autosta varastotiloihin odottamaan jatkokäsittelyä. Maitoerän lämpötila ja mikrobilääkejäämät tarkistetaan ennen vastaanottoa. Jos lämpötilakriteeri ylittyy tai maidossa todetaan mikrobilääkejäämiä, maitoa ei käytetä jalostukseen.

Kuljettaja kiinnittää vastaanottoletkut ja käynnistää maidon siirron autosta siiloon noudattaen kyseisen vastaanoton toimintaohjeita.. Joissakin meijereissä vastaanotto-osastolla henkilö, joka hoitaa vastaanottoon liittyviä työtehtäviä

Lisää tietoa maidon vastaanotosta

Toimitetun maidon määrä todennetaan mittaamalla maidon tilavuus virtausmittarilla vastaanoton yhteydessä, tai punnitsemalla maidon määrä erillisessä vaakatankissa. Vastaanotosta raakamaito pumpataan suodattimen, ilmanpoistajan ja jäähdyttäjän kautta maitosiiloihin odottamaan jatkojalostusta. Varastotilojen eli siilojen tilavuus voi olla 80 000 litraa tai jopa 100 000 litraa. Vastaanotetun maidon jäähdyttämisellä alle 4 asteiseksi ja myöhemmin valmiiden maitotuotteiden toimituksella alle 6 asteisena kauppaan, varmistetaan tuotantotilalta kuluttajalle ulottuvan maidon ns. kylmäketjun ja siten tuotelaadun ylläpito.

Purkutapahtuman yhteydessä otetaan aina maitonäyte kuorman laadun ja pitoisuuksien toteamista varten. Näytteet otetaan erikseen nupista ja perävaunusta siinä vaiheessa, kun maito ohjataan maitosiiloon. Toiminto tapahtuu vastaanottopisteen automaattisella näytteenottolaitteella. Siirron aikana kuljettaja siirtää tiloilla otetut näytteet niille osoitettuun kylmätilaan.

Vastaanotetusta raakamaidosta tehdään laitoksen omavalvontasuunnitelman edellyttämät mittaukset, joilla varmistetaan, että maito täyttää hygienialain asettamat terveys- ja laatuvaatimukset.

Keräilyauton puhtaudesta huolehtiminen

Keräilykalusto eli jokainen auton säiliö ja kontti pestään purkutapahtuman yhteydessä kerran päivässä, viimeisen purun jälkeen. Kun keräilykalusto on ns. välipurussa ja lähtee purun jälkeen heti seuraavalle reitille, ei säiliötä pestä eikä huuhdella. Pesutapahtumista vastaa tuotantolaitoksen vastaanotto. Keräilykaluston puhtautta seurataan säännöllisin väliajoin otetuin puhtausnäyttein. Puhtausnäytteiden ottamisesta vastaa tuotantolaitos. Jokaiselle maitoautolle suoritetaan vuosittain ns. kuntotarkastus. Kuntotarkastuksen suorittamisesta vastaa autohuolto.

Takaisin ylös