Vakiointi

Maidon vakioinnilla tarkoitetaan sen rasvapitoisuuden säätöä.

Meijeriin toimitetun raakamaidon rasvaprosentti on keskimäärin 4,3 %. Kuluttajat ovat mieltyneet vähärasvaisempiin maitoihin ja maidon rasvapitoisuutta säädetään tämän vuoksi. Suomessa myynnissä olevien maitojen rasvapitoisuudet ovat 0 %, 1 %, 1,5 % ja 3,5 %. Vakiointi voi tapahtua panosvakiointina, suoravakiointina tai komponenttivalmistuksena.

Panosvakiointi

Panosvakioinnissa täysmaitoa lisätään ennalta lasketussa suhteessa rasvattomaan maitoon. Maidon annetaan sekoittua, jonka jälkeen rasvapitoisuus tarkistetaan ja vakioitu maito lämpökäsitellään. Panosvakioinnissa vakioinnin tarkkuus riippuu tehtyjen laskutoimitusten tarkkuudesta.

Vakiointiyhtälö

Meijerissä valmistetaan panosvakioinnilla 12 000 litraa kevytmaitoa, jonka rasvapitoisuus on 1,5 %. Käytettävissä on 4,3 % rasvaa sisältävää raakamaitoa ja 0,05 % rasvaa sisältävää rasvatonta maitoa. Kuinka paljon kumpaakin tarvitaan?

1. Rakennetaan yhtälöpari. Yhtälöpari muodostuu kahdesta yhtälöstä, joiden halutaan toteutuvan yhtä aikaa samoissa pisteissä. Yhtälöparissa on (yleensä) kaksi tuntematonta, esimerkiksi x ja y, jotka molemmat pyritään ratkaisemaan.

Tässä tapauksessa tuntemattomia ovat tarvittavat maitomäärät. Tarvittava maidon kokonaismäärä tiedetään. Tämän perusteella voimme merkitä:

x = tarvittavat rasvattoman maidon määrä

y = tarvittavan täysmaidon määrä

x + y = 12 000

2. Saamme tehtävästä tietoa myös halutun maidon rasvapitoisuudesta, sekä käytettävissä olevien maitojen rasvapitoisuudesta. Voimme sen perusteella kirjoittaa toisen yhtälön.

0,0005x + 0,043y = 12 000 * 0,015

3. Saadaan yhtälöpari

0,0005x + 0,043y = 12 000 * 0,015
x + y = 12 000

4. Ratkaistaan toinen yhtälöistä x :n suhteen

0,0005x + 0,0043y = 12 000 * 0,015
x = 12 000 – y

5. Sijoitetaan saatu x:n arvo toiseen yhtälöparin yhtälöön x:n paikalle ja ratkaistaan yhtälö

0,0005(12 000 – y) + 0,043 y = 12 000 * 0,015
6 – 0,0005y + 0,043y = 180
0,0425y = 180 – 6
y = 174/0,0425
y = 4094

Tarvittava täysmaidon määrä on siis 4094 litraa.

6. Lasketaan tarvittavan rasvattoman maidon määrä

12 000 litraa – 4094 litraa = 7906 litraa

Suoravakiointi

Suoravakioinnissa separaattorilta poistuvaa kermaa ja rasvatonta maitoa sekoitetaan toisiinsa jatkuvatoimisesti separoinnin yhteydessä. Heti separoinnin jälkeen vakiointilaite palauttaa osan kermasta takaisin rasvattoman maidon linjaan, jolloin saadaan halutun rasvapitoisuuden omaavaa maitoa, sekä ylimääräistä kermaa.

Vakiointilaitteessa separaattorilta poistuvan kerman ja rasvattoman maidon linjaan on asennettu virtausmittarit sekä kermalinjaan tiheysmittari. Vakiointilaitteeseen asetetaan tavoiterasvapitoisuus. Kerman tiheysmittari tarkkailee separaattorilta poistuvan kerman rasvapitoisuutta ja säätelee sen perusteella kerman syöttövirtausta rasvattoman maidon joukkoon.

Komponenttivalmistus

Komponenttivalmistuksessa kahdesta komponentista. Tavanomaisesti toinen komponentti on rasvaton maito, toinen 12% rasvaa sisältävä kerma. Pakkauksiin tulevan maidon vakiointi tapahtuu näistä komponenteista putkistoissa ennen pakkauskoneelle tuloa. Komponenttien suhdetta säädetään virtausmittarein, jotka huomioivat määrän lisäksi ominaispainon ja lämmön. Komponenttivakiointiin siirtyminen vähentää välisäiliöiden tarvetta ja valmistuksessa, separaattoreilla, pastööreillä ja homogenisaattoreilla päästään pitkiin, taloudellisiin sarjoihin. Rasvapitoisuuden hallinta on tarkempaa ja helpompaa, pakkausosastolla voidaan vapaasti tarpeen mukaan valita pakattava tuote.

Takaisin ylös