UHT-käsittely (iskukuumennus)

Iskukuumennus (UHT -käsittely) on pastörointia voimakkaampi lämpökäsittely, jolla maito saadaan mikrobittomaksi.

Tässä käsittelyssä maito kuumennetaan suoran höyryinjektion avulla vähintään +135 asteeseen yhden sekunnin ajaksi. Käytännössä tuote kuumennetaan 140 – 150 asteeseen yli kahden sekunnin ajaksi. Avaamattomat iskukuumennetut valmisteet säilyvät huoneenlämmössäkin kuukausia. UHT- lämpkäsitellyt tuotteet eivät säily ikuisesti. Ne pilaantuvat säilyvyysaikansa jälkeen pääsasiassa niiden entsyymien vaikutuksesta, joita UHT- käsittelykään ei pysty tuhoamaan. UHT –käsitelty maito maistuu hieman keitetyltä ja sen juoksettumisominaisuudet heikentyvät.

UHT –käsittelyssä maito kuumennetaan lämmönvaihtimen avulla n. 75 asteeseen. Esilämmityksen jälkeen maidon paine kohotetaan, jotta se ei kiehu putkistossa, kun sen lämpötila nostetaan 140 asteeseen. Lämpötilan lopullinen nostaminen tapahtuu höyryinjektiolla, jossa tuotteeseen syötetään kuumaa höyryä. Kesto saadaan aikaan pitoputkella, josta maito johdetaan tyhjiökammioon. Tyhjiö saadaan aikaan tyhjiöpumpulla. Alipaine kammiossa vastaa n. 76 asteen lämpötilaa. Alipaineessa höyry haihtuu nopeasti ja haihtumisen vuoksi tuotteen lämpötila laskee nopeasti 76 asteeseen. Poistunut höyrymäärä vastaa kuumennuksessa injektoidun höyryn määrää, joten tuotteen kuiva-ainepitoisuus säilyy samana.

UHT –käsitelty tuote varastoidaan ennen pakkausta aseptiseen välisäiliöön. Aseptinen välisäiliö steriloidaan 120 asteen lämpötilassa 15 minuutin ajan ennen käyttöä. Säiliössä on suodatetun ilman ylipaine koko pakkauksen ajan.

Takaisin ylös