Skip Navigation LinksMilk Works > Oppimateriaali > Käsittely meijerissä > Laitteiden puhdistus

Laitteiden puhdistus

Pudistustapahtumassa maidon käsittelyn aikana laitteiden pinnoille kerääntynyt orgaaninen ja epäorgaaninen lika poistetaan.

​Lika antaa hyvät elinolosuhteet mikrobeille. Laitteiden puhdistamisella voidaan siis estää ruokamyrkytyksiä ja ehkäistä tuotteen ennenaikaista pilaantumista. Laitteita puhdistamalla voidaan myös ylläpitää koneiden ja laitteiden toimivuutta

Maidon käsittelyyn käytettävät laitteet ja putkistot pestään nk. CIP-menetelmällä. CIP- pesuilla (=cleaning in place) tarkoitetaan pesutapahtumaa, jossa pesuliuoksia ja huuhdevettä kierrätetään tankkien, putkistojen ja prosessilaitteiden läpi avaamatta niitä. Joitakin laitteistojen osia voidaan joutua pesemään myös käsin.

CIP- pesuohjelma voi olla vaikkapa seuraavanlainen:

  1. Esihuuhtelu lämpimällä vedellä 10 minuuttia
  2. Emäksisen pesuliuoksen kierrätys 0,5-1,0% 30 minuuttia 75 asteessa. 
  3. Emäksisen liuoksen huuhtelu puhtaalla lämpimällä vedellä 5 minuuttia. 
  4. Happaman pesuliuoksen kierrätys 0,5-1,0% 20 min 70asteessa. 
  5. Jälkihuuhtelu kylmällä vedellä
  6. Loppuhuuhtelu 8 minuuttia

Pesuohjeet ja pesujen kirjaus on osa omavalvontaa. Pesuohjeet laaditaan kirjallisesti ja laitteistojen pesut on voitava todentaa tarvittaessa valvovalle elintarvikeviranomaiselle.

Puhdistustulokseen vaikuttavat tekijät

Pesutehon määrää mekaanisen, kemiallisen ja lämpöenergian sekä ajan yhteisvaikutus. Jos jonkin puhdistustapahtuman muuttujan vaikutus heikkenee, voidaan pesutulokseen vaikuttaa toisia muuttujia voimistamalla.

Mekaaninen energia syntyy pesutapahtumassa veden virtauksesta tai käsin puhdistettaessa harjamalla. Pesuliuosten virtausnopeutta voidaan tarkkailla prosessilinjojen virtausmittareista.

Kemiallinen energia on lähtöisin pesukemikaalista. Pesukemikaali valitaan lian määrän, laadun ja pesukohteen vaatimusten sekä puhtaustavoitteen mukaan. Uuden elintarvikelain (23/2006) mukaan Eviralla ei ole velvoitetta hyväksyä elintarviketuotannossa käytettäviä pesu- ja desinfektioaineita. Elintarviketuotannossa käytettävät desinfektioaineet ovat biosideja ja niiden markkinoille luovuttamista koskevat EY:n biosididirektiivin (98/8/EY) määräykset. Suomessa nämä määräykset sisältyvät kemikaalilakiin. Lisäksi desinfektioaineita voivat koskea EY:n pesuaineasetuksen (648/2004/EY) määräykset.

Lämpöenergiaa pesutapahtumaan tuo pesuliuoksen lämpötila. Maidon käsittelyvälineiden pesulämpötiloissa on huomioitava, että pinnoilla oleva lika sisältää usein runsaasti proteiineja, jotka liian korkeissa pesulämpötiloissa kiinnittyvät entistä lujemmin puhdistettavaan pintaan. Tämän vuoksi laitteistojen pesuohjelmissa on tavanomaisesti alkuhuuhtelu kylmällä vedellä.

Aikaa meijeripesuihin on laitteistojen korkean käyttöasteen vuoksi suhteellisen vähän, jolloin virtausnopeudella, pesuliuosten lämmöllä ja oikeilla pesukemikaaleilla on suuri merkitys puhdistustulokseen.

Takaisin ylös