Erilaiset maidot

​Maidot voidaan luokitella rasvapitoisuuden, lämpökäsittelyn, laktoosipitoisuuden, lisättyjen ainesosien, tuotantotavan tai lehmän laktaatiokauden mukaan.

Maitojen tuoteryhmään on viime aikoina tullut monia uusia tuotteita, joiden tarkoituksena on täyttää kuluttajan ravitsemuksellisia erityisvaatimuksia.

Maitojen luokittelu lämpökäsittelytavan mukaan

Lämpökäsittelemätöntä maitoa kutsutaan raakamaidoksi. Kaikki tiloilla tuotettu maito on raakamaitoa, kunnes se lämpökäsitellään. Suomessa käytössä on kolme pääasiallista maidon lämpökäsittelytekniikkaa: pastörointi, UHT –käsittely (iskukuumennus) ja ESL –tekniikka. Lämpökäsittelytavan mukaan maitoa voidaan kutsua pastöroiduksi, UHT- tai ESL –maidoksi.

Kauppamaitojen luokittelu rasvapitoisuuden mukaan

Rasvaton maito
Rasvaton maito saa sisältää rasvaa korkeintaan 0,5 %. Maidon rasva poistetaan raakamaidosta separoimalla. Markkinoilla on kahdella eri tavalla lämpökäsitelyä rasvatonta maitoa: pastöroitua ja UHT -käsiteltyä.  Rasvatonta maitoa on saatavana vähälaktoosisena ja laktoosittomana.

Ykkösmaito
Ykkösmaito saa sisältää rasvaa korkeintaan 1 %. Markkinoilla oleva ykkösmaito on lämpökäsitelty pastöroimalla.

Kevytmaito
Kevytmaito sisältää rasvaa enintään 1,5 %. Markkinoilta löytyy kolmella eri tavalla lämpökäsiteltyä kevytmaitoa: pastöroitua, ESL-käsiteltyä eli korkeapastöroitua ja UHT -käsiteltyä. Kevytmaitoa on saatavana vähälaktoosisena, laktoosittomana, luonnonmukaisesti tuotettuna ja yöllä lypsettynä.

Täysmaito
Täysmaito sisältää rasvaa korkeintaan 3,5 %. Markkinoilla on kahdella eri tavalla lämpökäsiteltyä täysmaitoa: pastöroitua tai UHT -käsiteltyä. Täysmaitoa on saatavana myös vähälaktoosisena.

Kauppamaitojen luokittelu tuotantotavan mukaan

Yömaito
Yömaito on yöllä lypsettyä, homogenoimatonta kevytmaitoa. Maito lypsetään ennen aamunkoittoa olosuhteissa, joissa valon määrää kontrolloidaan. Yömaidon lisäarvo saadaan sen tavallista korkeammasta melatoniinipitoisuudesta. Melatoniini on hormoni, joka säätelee vuorokausirytmiä. Sitä erittyy kaikilla ihmisillä ja eläimillä pimeään aikaan. Yömaidon melatoniinipitoisuus on noin neljä kertaa korkeampi kuin tavallisen maidon. Melatoniini säätelee unta ja auttaa unen saantia, vaikuttaa mielialaan ja toimii antioksidanttina.

Luomumaito
Luomumaito tuotetaan tiloilla, jotka toimivat ekologisesti kestävän luomutuotannon periaatteiden mukaisesti. Tuottajat ovat sitoutuneet noudattamaan luomutuotannon ehtoja ja ehtojen noudattamista valvotaan. Valvonta kattaa koko tuotantoketjun pellolta pakkauksiin. Tuotantoa ja valmistusta säätelee EU:n luomuasetus. Suomalaiset viranomaiset valvovat tuotanto- ja valmistusehtojen noudattamista tekemällä vuosittain tarkastuksia luomutiloilla ja luomutuotteita valmistavissa yrityksissä.

Luomutuotannossa ei käytetä keinolannotteita eikä kemiallisia torjunta-aineita. Lehmät syövät pääosin kotitilalla viljeltyä rehua. Erityistä huomiota kiinnitetään eläinten lajinmukaiseen kohteluun. Vasikat elävät ensimmäiset elinviikkonsa yhdessä emänsä kanssa. Luomueläimillä on tilaa liikkua ja ne ulkoilevat säännölliset talvellakin. Luomumaitoa on pastöroitua, mutta homogenoimatonta.

Lisätietoa luonnonmukaisesta tuotannosta antavat Luomuliitto ry ja Elintarvikeviraston elintarvikevalvonta.

Kauppamaitojen luokittelu laktoosipitoisuuden mukaan

Vähälaktoosinen maito
Vähälaktoosinen maito, on maitoa, jossa laktoosi on pilkottu entsymaattisesti laktaasientsyymin avulla. Maito sisältää laktoosia noin 4,8 %. Hydrolyysin jälkeen sitä on jäljellä alle 1 %. Kulutusmaitotuotteita koskeva lainsäädäntö edellyttää, että tuotteen sisältämästä laktoosista vähintään 80 % tulee olla pilkottu, jotta tuotetta voidaan kutsua vähälaktoosiseksi. Entsymaattisessa hydrolyysissa beetagalaktosidaasi entsyymi pilkkoo laktoosin glukoosiksi ja galaktoosiksi. Laktoosi on melko vähän makea, glukoosi ja galaktoosi ovat sitä makeampia. Hydrolyysin aikana maito muuttuu makeammaksi.

Laktoositon maitojuoma
Laktoosittoman maitojuoman valmistuksessa laktoosi erotetaan maidosta mekaanisesti, kromatografin avulla. Käytännössä laktoosin erotus tapahtuu n. 8 metriä korkeassa ja 3 metriä halkaisijaltaan olevassa pylväässä, joka sisältää laktoosia pidättävän huokoisen rakenteen. Yksinkertaisesti kuvattuna laktoosi kulkeutuu pylvääseen maidon muita ainesosia hitaammin ja se saadaan näin erotettua maidosta. EU:n säädökset estävät nimittämästä laktoositonta maitojuomaa maidoksi.

Maidon luokittelu laktaatiokauden (tuotantokauden) vaiheen mukaan

Ternimaito (pihkamaito)
Maitoa, jota lehmä tuottaa 4 – 5 vuorokauden ajan poikimisen jälkeen, kutsutaan ternimaidoksi. Se poikkeaa sekä koostumukseltaan, että ominaisuuksiltaan huomattavasti normaalimaidosta. Ternimaidon väri vaihtelee ruskeankeltaisesta keltaiseen. Ternimaito sisältää runsaasti entsyymejä, kuten katalaasia ja peroksidaasia. Ternimaito sisältää myös runsaasti heravalkuaisaineita, albumiineja ja globuliineja. Nämä valkuaisaineet saostuvat jo lievässä lämpökäsittelyssä, minkä vuoksi ternimaitoa ei voida käsitellä normaaleissa meijeriprosesseissa.

Emän hoito ja sen olosuhteet ennen poikimista, vaikuttavat ternimaidon laatuun. Lehmän on saatava olla ummessa vähintään kuukausi, jotta ternimaidossa olisi riittävästi vasta-aineita niitä taudinaiheuttajia vastaan, jotka ovat tyypillisiä karjalle. Naudoilla vasta-aineet eivät siirry istukan kautta sikiölle, kuten muilla imettävillä lajeilla, vaan vasikan on saatava ne maidosta. Syynä vasta-aineiden siirtymättömyyteen istukan kautta on se, että emän ja kohdussa kehittyvän vasikan verenkierron välissä on liian monta kudoskerrosta. Koska vasikka syntyy ilman veressä olevia vasta-aineita, on ternimaidolla suuri merkitys vastustuskyvyn kehittymiseen. Vasikan vastustuskyvyn kehittyminen kestää muutaman kuukauden. Suojan erilaisia tartuntoja vastaan vasikka saa ternimaidon vasta-aineista.

Ternimaitoa voidaan toimittaa tuotantotilalta jäädytettynä tai pakastettuna ja pakattuna tilan ulkopuolelle myytäväksi, mikäli tuotantotila täyttää maidontuotantotilojen hygieniavaatimuksista annetun asetuksen vaatimukset.

Maitojen luokittelu lisättyjen ainesosien mukaan

Kalsium-maito
Kalsium-maitoon on maidon sisältämän luontaisen kalsiumin lisäksi lisätty kalsiumglukonaattia. Kalsium-maito vaahtoaa runsaammin kuin tavallinen maito. Vaahtoaminen aiheuttaa hankaluuksia pakkauksen sulkemisessa, minkä vuoksi kalsiummaitoa on tölkissä tavallisesti 0,95 litraa. Kalsium-maidon kuumennuksessa on käytetty ESL (Extended Shelf Life, pidennetty säilyvyysaika) –tekniikkaa. Tekniikka muodostuu normaalia pastörointia voimakkaammasta lämpökäsittelystä sekä puoliaseptisesta pakkausmenetelmästä.

Lainsäädännön mukaan maidoksi saa kutsua tuotetta, joka on lämpökäsitelty vain kerran. Rasvaton maitojuoma -kalsiumin valmistusprosessi sisältää kaksi pastörointia. Tämän vuoksi tuotetta kutsutaan maitojuomaksi.

Gefilusmaito
Gefilusmaito on pastöroitua 1 % rasvaa sisältävää maitoa, johon on lisätty Lactobacillus GG –maitohappobakteereja. Normaalin maidon mikrobifoora sisältää myös pieniä määriä Lactobacillus GG –bakteeria. Se kestää elävänä läpi koko ruoansulatuskanavan. Se kykenee tarttumaan suolen limakalvon pinnalle ja aikaansaamaan siinä myönteisiä vaikutuksia suoliston terveyteen. Lactobacillus GG on maultaan varsin neutraali, joten sen vaikutus valmiiden Gefilus –tuotteiden lopulliseen makuun on vähäinen.

Takaisin ylös