Skip Navigation LinksMilk Works > Oppimateriaali > Käsittely meijerissä > Ammatit ja työtehtävät

Ammatit ja työtehtävät

Alle on listattu maidon käsittelyyn meijerissä liittyvät ammatit ja työtehtävät.

​Hygienia-asiantuntija 

Koulutus: meijeristi

Valvon tuotannon laatua. Päivittäinen rutiini on tehdä aistinvaraisia arviointeja tuotteille. Jos tuotteiden maussa, hajussa, näössä tai olomuodossa tuntuu olevan jotain poikkeavaa, haen uusintanäytteitä. Jos nekin ovat poikkeavia, täytyy ryhtyä selvittämään, missä vika on, paljonko poikkeavaa tuotetta on tullut ja onko sitä päässyt jo maailmalle.

Hyvin usein selvitän tuotantoprosessissa mikrobiologisia asioita ja mahdollisia ongelmia. Koulutan tehtaan väkeä hygienia-asioissa ja seuraan pakkausmateriaalien hygieenisyyttä. Meillä mitataan ja valvotaan veden ja ilman puhtautta, ja jos niistä löytyy poikkeavuuksia, etsin niihin syitä ja vien asiaa eteenpäin.

Esimerkiksi osa materiaalintoimittajista on ulkomaisia, joten tarvitsen työssäni englannin kieltä. Saatan olla mukana englanninkielisessä palaverissa, ja sen jälkeen kirjoittaa siitä muistion samalla kielellä.

Työhöni kuuluu myös projektiluonteisesti tehdä mikrobiologisia ja kemiallisia määrityksiä.

Seuraan meijeriin tulevan raakamaidon laatua aistinvaraisesti. Jos jossain kuormassa tuntuu olevan ongelmia, menen vastaanottoon paikan päälle ja yritän selvittää, missä vika.

Olen myös viikoittain tekemisissä viranomaisten kanssa. Toimitamme joka viikko elintarvikelaboratorioon näytteitä.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Vaikka maidon laatua tarkkaillaan monessa vaiheessa, jossain välissä kauppaan joutuisi epäkuranttia tavaraa. Jos raakamaidon laatua ei tarkkailtaisi, huonolaatuista tai makuvirheistä maitoa saattaisi joutua tuotantoon.

Kehitysvalmentaja 

Koulutus: Elintarviketieteiden maisteri

Tehtäväni on huolehtia tuotantolaitoksessamme toiminnan ja henkilöstön kehityksestä. Työhön kuuluu laatu- ja ympäristöjärjestelmien ylläpitoa ja kehittämistä. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi palautteen saamista henkilöstöltä koskien vaikka yksittäistä työohjetta. Jos työntekijä huomaa, ettei sen mukaan työtä voi tehdä, muutetaan ohjetta.

Palautetta tulee myös auditoinneissa eli tarkastuksissa. Täällä pidetään kerran kuussa jollain osastolla auditointi, jossa arvioidaan, toimiiko tuotantoprosessi niin kuin pitää. Jos ei, korjataan. Koulutan auditointien tekijöitä, teen auditoinneista vuosisuunnitelman, ja osallistun niihin.

Laatujärjestelmä ei ole vain nippu dokumentteja, että näin asiat tehdään. Laatujärjestelmän tärkein asia on toiminnan jatkuva kehittäminen. Erityisen tärkeäksi koen koko henkilöstön mukaan saamisen. Kaikilla pitäisi olla tunne, että tässä tehdään yhdessä.

Minun vastuullani on tuotantolaitoksemme aloitetoiminta. Henkilöstöä kannustetaan pistämään paperille omaa työtään koskevia ideoita. Aloitetoiminta on kiva osa työtä, koska siinä saa olla tekemisissä eri puolelta taloa olevien ihmisten kanssa.

Kaikki elintarvikealalla paria kuukautta pidempään työskentelevät joutuvat suorittamaan hygieniapassin. Toimin tuotantolaitoksessamme kouluttajana ja minulla on pätevyys teettää hygieniapassitentit.

Olen myös tyky- kouluttaja. Tyky tarkoittaa työkyvyn ylläpitoa niin henkisesti kuin fyysisestikin. Opetan esimerkiksi esimiehille, miten pidetään kehityskeskustelu tai kuinka annetaan palautetta.

Tässä työssä pitää tietää paljon taustoista, koko yrityksen strategioista ja johtamismenettelyistä. Toimin tavallaan johdon sparraajana. Toimeen pitää tulla niin johtajien kuin koko henkilöstönkin kanssa.

Eräs työpäiväni:

Kello 8.01 Töihin. Vaihdoin valkoiset vaatteet päälle ja otin korut pois, niin kuin tuotannon puolella liikkuessa hygieniasyistä täytyy tehdä. Kävimme tehtaanpäällikön ja logistiikkapäällikön kanssa läpi johtamistapahtumia eli mietimme, mitä yhteisiä palavereita olisi syytä pitää yli kaikkien osasto- yms. rajojen.

Kello 9.15 Luin ja vastailin sähköposteihin.

Kello 10.20 Palaveri utaretulehduslaboratorion vetäjän kanssa. Laboratorio on uusi, joten siellä tehdään ohjeita laatujärjestelmää varten. Kävimme läpi laiteluettelon ja kalibroitavien laitteiden listan.

Kello 11.30 Söin tulikuumaa hernekeittoa ja haaleita lättyjä.

Kello 12.00 Jogurttiosaston tiiminvetäjien kanssa palaveri ohjeiden päivittämisestä.

Kello 13.20 Varmistin, että pääkonttorilta tulee henkilö tekemään auditoinnin ennen kuin talossa tehdään ulkopuolinen auditointi. Sähköpostien lukua.

Kello 15.00 Lähdin kotiin, liukuva työaika sallii jouston...

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Laatu- ja ympäristöauditoinnit jäisivät tekemättä, hygieniapassit tenttimättä (siihen puuttuisivat viranomaiset), henkilöstön koulutus ja kehitys jäisi retuperälle. Pikku hiljaa perusta murenisi, noin viiden vuoden päästä katastrofi voisi olla jo suurempi.

Maidon hankinta ja ohjailu 

Koulutus: meijeriteknikko

Vastaan kirjaimellisesti siitä, että meijeriin tule maitoa, ja että maito on tarvittavaan aikaan oikeassa paikassa. Suunnittelen siis tuotantoa. Alkuviikon eli maanantain, tiistain ja keskiviikkoaamun pääasiassa teen suunnitelmia yhteisen tietopankkiohjelmaan ja loppuviikon seuraan, miten ne toteutuvat.

Tässä työssä pitää tuntea maidon kulku meijerin sisällä hyvin. Pitää tietää, paljonko mihinkin tuotantoon maitoa tarvitaan, ja millaisella tahdilla. Maitomääriä lasken, suunnittelen ja seuraan koko ajan. Työssä pitää huolehtia siitä, että vastaanotettu maito ei mene vanhaksi, vaan kaikelle on käyttöä sopivasti.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Maito loppuisi nopeasti meijeristä, ei olisi raaka-ainetta, mistä tehdä tuotteita.

Maidon vastaanottaja 

Koulutus: Insinööri

Huolehdin maidon vastaanotosta keräilyautoista meijeriin. Keräilyauton kuljettaja hoitaa maidon purkamisen autosta. Maidon vastaanottaja valvoo prosessia, jossa maito siirretään eteenpäin oikeaan siiloon.

Yhteiskäsittelystä eli maitojen valmistuksesta sekä jogurtin valmistuksesta saan tiedoksi maidon tarpeen, paljonko he tarvitsevat päivän mittaan maitoa. Tarpeiden perusteella jaan maidon kummankin prosessin käyttöön.

Maitoa tulee meille päivässä noin 20 – 25 maitoautolla. Laskennallisesti sitä tulee 50 000 litraa tunnissa, käytännössä jäädään vähän pienempään määrään. Päivässä maitoa virtaa vastaanottajan käsien läpi noin 600 000 litraa.

Maitoauton kuljettajat tekevät omasta kuormastaan pika-antibioottitestin, ennen kuin saavat maidon purkuluvan. Me maidon vastaanotossa haemme purkusiilosta vielä erikseen näytteen ja teemme siitä antibioottitestin. Antibioottipitoista maitoa ei voi tuotannossa käyttää.

Vastaanotto toimii mukavasti niin kauan, että tulee joku ongelmatilanne. Jos maitoauton kuljettaja ei saa printattua tarvitsemiaan papereita tai maidon siirrossa on venttiilihäiriöitä, kuljettaja pyytää apua minulta. Vastaanottaja myös tietää, mitä tehdä, jos maitokuorman antibioottinäyte sattuisi näyttämään positiivista eli kuormassa olisi antibioottia.

Hoidamme maitoauton kuljettajille mukaan näytteenottoon liittyvät tavarat. Maitotiloilta otetaan rutiininomaisesti kaksi kertaa kuussa maitonäyte, jonka pitoisuuksien perusteella heille maksetaan maidosta. Tilat eivät tiedä, milloin näyte otetaan. Jos maidossa on jollain tilalla jotain ongelmaa, näytteitä otetaan useammin. Samalla olen myös yhteydessä alueen tuotantoneuvojaan, joka selvittelee tilannetta.

Vastaanotossa työskennellään kahdessa vuorossa. Aamuvuoro on töissä kello 6.00 – 14.00, iltavuoro 14.00 – 22.00. Yöllä kuljettajat ja yhteiskäsittelyssä vuorossa oleva huolehtivat maidon siirrot oikeisiin säiliöihin.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Jonkun aikaa kaikki toimisi ihan ok. Kun tulisi ensimmäiset ongelmat, maitoauton kuljettajat eivät enää selviäisi. Kuljettajien aikataulut on tehty tiukoiksi, heillä ei ole aikaa jäädä selvittelemään tai pohtimaan, minne siiloon maito pitäisi ohjata, tai mitä tehdä antibioottimaidolle.

Tehtaanpäällikkö 

Koulutus: Agronomi, MBA-tutkinto

Tehtaanpäällikkönä vastaan koko tehtaani toiminnasta, ennen kaikkea siitä, että asetetut tavoitteet ja tunnusluvut toteutuvat. Tavoitteet liittyvä toimitusvarmuuteen, käyttösuhteeseen eli siihen, miten koneet pelaavat, kustannustehokkuuteen, virhekustannuksiin ja laatuun. Laatua mitataan esimerkiksi kuluttajapalautteilla.

Tehtäväni on tehtaan johtamisen lisäksi kehittää toimintaa. Koko tehtaassa on töissä yli 200 henkilöä, suoraan minulla on alaisia 11. Tärkeää on myös yhteistyö yrityksen muiden toimintojen, esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin kanssa. Samoin huolehdin suhteista ulkoisen ympäristöön.

Työni on hyvin pitkälle kommunikointia. On kokouksia, henkilökohtaisia kanssakäymisiä, sovittuja tai ex tempore tulevia, puhelimitse tai yhä enemmän sähköpostin välityksellä tapahtuvaa keskustelua.

Työmatkoja teen jonkin verran. Esimerkiksi muiden tehtaanpäälliköiden kanssa tapaamme kerran kuussa. Matkapäiviä minulle tulee 1-2 viikossa.

Ulkomaan matkoja ei tässä työssä välttämättä tule kuin silloin tällöin. Vähintään englannin kielen osaaminen on eduksi kansainvälisten yhteyksien vuoksi, mutta pääasiassa tehtävää hoidetaan suomeksi.

Kun tehtaalle hankitaan uusia koneita tai tehdään rakennustöitä, työmaakokouksia pidetään paljon.

Tehtaanpäällikkönä työpäivät helposti venyvät pitkiksi. Virka-aika 8.00 – 16.00 on yleensä teoriaa.

Eräs työpäiväni:

Kello 7.15 Tulin töihin. Sähköpostien lukemista ja lähettämistä ja edellisten päivien tunnuslukujen läpikäyntiä. Pääluottamushenkilö tuli keskustelemaan, siinä vierähti runsas puoli tuntia.

Kello 8.30 Investointipalaveri, puhuttiin muun muassa jätevesiasioista.

Kello 9.30 Palaveri ja tilannekartoitus erään hillontoimittajan kanssa.

Kello 11.30 Tehdaskierros ja samalla siisteystarkastus tehtaalla. Siisteys on yksi palkitsemiskriteeri, joten sitä myös seurataan. Kierroksen jälkeen valmistelin materiaalin tulevia vieraita varten ja soitin useita puheluita.

Kello 15.00 Tehtaan sijaintikunnan johdon vierailu.

Kello 16.30 Sähköpostien hoitamista, laskujen hyväksymistä.

Kello 17.30 Lähden kotiin.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Maidot kyllä pakattaisiin ja tavaraa menisi kauppoihin, eli tuotanto ei katkeaisi. Koko tehtaan toiminnan koordinointi ja eri toimintojen yhteensovittaminen lakkaisi, eli jossain vaiheessa eri osastot kulkisivat kohti eri tavoitteita. Yrityksen johdon tavoitteet ja linjaukset eivät välittyisi henkilöstölle, eivätkä tehtaan näkökannat tulisi johdon tietoon.

Tiimivalmentaja 

Koulutus: Meijeriteknikko, kokemusta esimiestehtävistä

Työssäni hoidan tuotannon ja ihmisten yhteensopivuutta. Kun toimitaan tiimissä, pitää luoda yhteiset pelisäännöt, miten toimitaan eri tilanteissa, miten omaa toimintaa mitataan ja seurataan. Olen mukana luomassa näitä kriteereitä ja seuraamassa, miten toiminnassa onnistutaan.

Työpäivän aloitan yleensä aamukierroksella tuotannon puolella. Siellä menee helposti tunti, kun kuuntelen, miten yö meni, mitä linjoilla töissä oleville ihmisille kuuluu, onko ollut ongelmia, ovatko koneet toimineet, onko ollut häiriöitä, joihin pitää puuttua. Jos on ollut, tartun niihin asioihin.

Iso osa päivästä kuluu palavereissa. Esimerkiksi tänään on ollut uusien kesätyöntekijöiden info, sitten olen palaveroinut laitetoimittajan kanssa.

Olen mukana oman osastoni kaikkien kuuden tiimin tiimikokouksissa. Kannattaa huomata, että koulutus ja valmennus ovat eri asioita. Koulutus on yksisuuntaista toimintaa, mutta valmennus on kaksisuuntaista. Tiimissä ideana on saada kaikki mukaan. Minun tehtäväni on kasvattaa ihmisten osaamista tässä suhteessa.

Tärkeimmät työkaluni ovat ehkä korvat ja suu. Kuuntelemalla ja keskustelemalla iso osa asioista selviää.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Esimerkiksi tietyt häiriöseurannat jäisivät tekemättä. Sen jälkeen työntekijöistä tuntuisi, että heidän ongelmiaan ei kuunnella, koneet menevät aina samalla lailla rikki, eikä kukaan tee asialle mitään. Se johtaisi fiilikseen, että "olen vain töissä täällä", häiriöt lisääntyisivät, koneiden huollot jäisivät tekemättä ja kierre vain jatkuisi.

Tuotantosuunnittelija 

Koulutus: Meijeriteknikko, viittä vaille valmis insinööri amk

Tittelin mukaisesti suunnittelen tuotantoa. Minun tehtävääni kuuluu lähiajan eli viikkotason suunnittelu. Seuraavan viikon suunnittelen tarkasti, sen jälkeisille viikoille teen perusrunkoa. Vielä tarkemman eli seuraavan päivän tuotannon suunnittelee meillä eri ihminen.

Tuotannon suunnittelu on oikeastaan jonkinlaista ennustamista. Myynnistä ja markkinoinnista saatujen lukujen ja talon pitkäaikaisen kokemuksen perusteella arvioin, paljonko mitäkin tuotetta ensi viikolla pitää tehdä, paljonko kuluu pakkausmateriaaleja, ja milloin niiden pitää olla missäkin. Materiaali- ja lopputuotevarastot pyrimme pitämään mahdollisimman pieninä, ettei raha olisi niissä kiinni.

Asiakastarvesuunnittelu sopii isojen kauppaketjujen kanssa kampanjoista. Kaupat saattavat arvioida, että he myyvät kampanjan aikana niin ja niin paljon. Minä sopeutan niitä arvioita ja talon arvioita toisiinsa, että tuotanto aina vastaa myyntiä, ja että tuotantotarvikkeita on aina tarpeeksi.

Jos jonkin tuotteen myynti vaikka kampanjan takia yhtäkkiä kasvaa 50 prosenttia, tarvikkeet loppuvat nopeasti, jos asiaa ei ole suunniteltu.

Seuraamme tiimissämme myös varastojen tilannetta. Jos jotkin varastot näyttävät tyhjenevän, toimimme nopeasti. Joitakin tavaroita saamme muutaman päivän kuluttua tilauksesta, jotkut tulevat päivässä.

Tässä työssä tiedon jakaminen ja tiedon etsiminen on hyvin tärkeää. Tietokonetta käytän työssäni koko ajan. Englannin ja ruotsin kielen taitoa tarvitsee silloin tällöin, esimerkiksi Ruotsin viennistä tulee joitain tiedotteita ruotsiksi.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Pari päivää voi mennä ihan ok, mutta sitten saattaisi joku materiaali loppua. Jos myynti kasvaisi jostain syystä hurjasti tavallisesta poikkeavasti, materiaalit loppuisivat varmasti. Jos ei ole esimerkiksi mihin pakata, tavaraa ei voi pakata, eikä sitä lähde talosta ulos.

Tuotannon vastaava 

Koulutus: meijeriteknikko

Minulla on kokonaisvastuu maidon vastaanotosta, yhteiskäsittelystä sekä nestepakkauksista. Olemme jakaneet töitä niin, että pääasiallisin vastuu minulla on nimenomaan nestepakkauksista.

Kokonaisvastuu tarkoittaa sitä, että raakamaito otetaan asiallisesti vastaan, siitä tehdään laadukasta maitoa, piimää ja kermaa, se pakataan oikein ja toimitetaan varastoon oikeaan aikaan, jotta kuluttajat saisivat sen tuoreena.

Käytännössä eri osastot toimivat melko itsenäisesti, mutta jonkun verran liikun ihan tehdassalin puolellakin varmistamassa asiaa. Enemmän autan, kun tulee jotain häiriötilanteita.

Pääasiassa työni on palavereissa istumista. Niissä esimerkiksi suunnitellaan ja kehitetään tulevaisuutta.

Tässä työssä käytetään tietokonetta ihan jatkuvasti. Ruotsin ja englannin kielitaito helpottaa työn hoitamista.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Päivittäinen rutiini jatkuisi jonkin aikaa ihan hyvin, mutta pitkällä juoksulla ongelmia tulisi vastaan. Kukaan ei esimerkiksi tekisi budjetteja eikä koordinoisi toimintoja.

Valmistustiiminvetäjä 

Koulutus: Meijeriteknikko

Meitä valmistustiimin vetäjiä on kaksi. Olemme jakaneet työn niin, että minun vastuullani on maidon vastaanotto.

Tiiminvetäjänä yksi perustyöni on työvuorojen järjestäminen. Huolehdin, että lomat, vapaapäivät ja mahdolliset sairaslomat rullaavat, ja että paikalla on aina riittävästi työntekijöitä.

Toinen hommani on huolehtia, että maidon vastaanotto yleisesti ottaen toimii. Jos vuorolaiset ovat töissä, systeemi pyörii periaatteessa ihan hyvin, kunnes tulee jokin ongelma vastaan.

Päivittäiset ongelmat ovatkin yksi osa työstäni. Joskus esimerkiksi tuotantoprosessissa tulee vastaan ongelma. Tietokoneohjelma tekee jonkin ihmeellisyyden, jonka jälkeen koneen käyttäjä on neuvoton. Minun työni on selvittää, mitä on tapahtunut, ja etsiä syy. Pahimmillaan ongelma voi olla vaikkapa pesuaineen pääsy maitosiiloon. Sellainen tilanne on kerran ollut, silloin pesuainetta oli tosin jo meijeriin tulleessa raakamaidossa.

Meillä on periaatteessa tuhat litraa rajana, eli jos tuhat litraa maitoa vaikkapa joutuu viemäriin, asiaan puututaan tosissaan. Pienemmistä, esimerkiksi sadan litran viemäriin menoistakin teemme poikkeamaraportin ja etsimme syyn, mutta ne eivät ole niin vakavia. Paitsi tietenkin silloin, jos sataa litraa rupeaa hulahtamaan vähän väliä. Silloin kuussa on viemäriin mennyt jo iso lätäkkö.

Minä en tee vuorotyötä, olen vain päivävuorossa. Tietokonetta tässä pitää tietenkin osata käyttää. Kielitaito ei ole kynnyskysymys, mutta englantia puhun silloin tällöin ulkomaisten vieraiden kanssa.

Ihmisten kanssa pitää tulla toimeen. Ihmissuhdeasiat ovat monesti niitä vaikeimpia juttuja, ne eivät toimi on-off, niin kuin koneet.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Jos ongelmia ei olisi, ihan heti ei tulisi mitään katastrofia. Jokainen koneen käyttäjä on vuorollaan vastuussa esimerkiksi siitä, ettei pesuainetta pääse maidon sekaan. Pahimmillaan tehtävän hoitamatta jättäminen voisi johtaa siihen, että sitä esimerkki-pesuainemaitoamme voisi joutua kauppaan asti.

Yhteiskäsittelijä 

Koulutus: meijeriteknikko

Työssäni valmistan maitoa, piimää ja kermaa. Nimitys yhteiskäsittelijä on vanhoja peruja.

Maidon tekeminen tarkoittaa sitä, että raakamaito homogenoidaan, pastöroidaan ja vakioidaan rasvan suhteen pakkausvalmiiksi. Rasvapitoisuuden perusteella maidot jaetaan esimerkiksi ykkösmaitoon, kevytmaitoon ja täysmaitoon.

Työ on pääasiassa näyttöpäätteen ääressä istumista ja työn ohjaamista koneelta. Eli hiiren klikkauksia! Silloin tällöin joutuu käymään tuotannon puolella, esimerkiksi selvittämässä jotain ongelmaa tai hakemassa näytteitä.

Näytteistä analysoimme rasvapitoisuuksia, että maito on juuri sitä tuotetta, mitä ollaan tekemässä. Välillä teemme pH-analyysejä.

Laitteistojen pesu kuuluu työhöni myös. Pesu tehdään myös tietokonetta näppäilemällä.

Maidon tekeminen on keskeytymätöntä kolmivuorotyötä. Kerralla vuorossa on yksi yhteiskäsittelijä. Työvuoron aikana teen yhteistyötä vastaanotossa ja pakkauksessa vuorossa olevien kanssa.

Englannin kielen taito ei tässä työssä ole haitaksi, tietokone-englantia tarvitaan.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Ei olisi, mitä pakata. Maito jäisi raakamaidoksi meijeriin, ja tosi pian siilot täyttyisivät.

Ympäristöasiantuntija

Koulutus: Insinööri amk, ympäristönsuojelun perusteita avoimessa yliopistossa, ammatillisia kursseja

Huolehdin meijerin ympäristöasioista. Järjestän jätehuollon, seuraan jätevesien pitoisuuksia, annan talon sisäistä koulusta ympäristöasioissa ja raportoin sekä talon sisällä että viranomaisille ympäristöasioista.

Tehtävään kuuluu ympäristöasioihin liittyvää suunnittelua, esimerkiksi uusien jätteenkäsittelylaitteiden hankintaan liittyen. Jos talossa uusitaan viemärilinjoja tai muuta sellaista, olen mukana suunnittelemassa niitä.

Työhöni kuuluu myös alan lainsäädännön seuranta ja uusien velvoitteiden vieminen käytäntöön. Meillä on voimassa ympäristösertifikaatti, joka vaatii tiettyjä asioita. Kun sertifikaattiin tulee muutoksia, päivitän menettelytapaohjeita ja huolehdin, että asiat menevät käytäntöön asti.

Kielitaito on hyödyksi tässä työssä, vaikkei vieraita kieliä päivittäin tarvitsekaan. Itse olen mukana yhdessä yhteispohjoismaisessa projektissa, jossa olen pitänyt esitelmiä englanniksi. Osa laitteista, esimerkiksi käänteisosmoosilaittesto, tulee ulkomailta, ja siinä yhteydessä puhutaan muuta kuin suomea.

Tietokonetta käytän työssäni jatkuvasti. Työtä teen avokonttorissa, joten työkavereita näen vähän väliä, eikä työ ole yksinäistä. Tietysti jo työtehtävätkin vaativat yhteyksiä muihin ihmisiin.

Ympäristöasiantuntijan tehtävä on päivätyö, tätä ei tehdä vuoroissa.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Ensimmäiseksi jäteastiat täyttyisivät. Kukaan ei varmaan puuttuisi siihen, jos jäteveden mukaan menisi prosesseista säännöllisesti jotakin, ja pikku hiljaa paikat olisivat sotkuisen näköisiä. Pahimmillaan viranomaiset voisivat sulkea meijerin, jos ympäristöasiat olisivat niin sekaisin.

Takaisin ylös