Lehmä

Lehmät

Lehmä on nautaeläin, jonka sukulaisia ovat mm. lammas, poro ja hirvi.

Lehmä on märehtijä ja kasvissyöjä. Lehmä syö karkeaa rehua, kuten kuivaa heinää, säiliörehua ja kesällä laidunruohoa. Lehmä syö myös väkirehuja, kuten ohraa ja kauraa. Lypsykarjaan kuuluva lehmä synnyttää vasikan joka vuosi eli se poikii. Maito on alunperin tarkoitettu vasikan ravinnoksi. Kun lehmiä lypsetään säännöllisesti ja ruokitaan hyvin, ne tuottavat maitoa paljon enemmän kuin vasikka tarvitsee.

Suomessa lehmien keskimääräinen maidontuotos on noin 9 100 kg (2015). Lehmäkohtaiset vuosituotokset vaihtelevat 4 500 ja 14 000 kg:n välillä. Lypsylehmät voivat poikia toistakymmentä kertaa ja kestävimpien lehmien elinikäinen maitotuotos voi olla pitkälti yli 100 000 kg.

​Vasikasta hiehoksi

Vasikka on saanut alkunsa keinosiemennyksessä, eli lehmä on siemennetty sonnista otetulla siemennesteellä. Vasikka syntyy 9 kuukautta pitkän kantoajan jälkeen. Keinosiemennyksessä käytettäviksi sonneiksi (sperman tuottajiksi) hyväksytään vain lypsykarjapopulaation parhaat yksilöt. Näin saadaan lypsykarjan perinnöllisiä ominaisuuksia kehitettyä haluttuun suuntaan. Aikaisemmin hiehot ja lehmät vietiin sonnin luokse astutettaviksi, mutta nykyisin lähes kaikki lehmät keinosiemennetään.

Vasikan hoito ja ruokinta riippuu siitä, kasvatetaanko vasikasta lihamulli vai lypsylehmä. Lypsylehmäksi aiottu vasikka siemennetään noin 1 vuoden ja 3 kuukauden ikäisenä. Se poikii ensimmäisen kerran kaksivuotiaana. Ensimmäistä vasikkaansa kantavaa lypsylehmää kutsutaan hiehoksi.

Tuotantokauden vaiheet

Lehmän maidontuotantokausi eli laktaatiokausi jakautuu erilaisiin vaiheisiin. Poikimisen jälkeen viikon ajan lehmä lypsää ns . ternimaitoa . Se suojaa vasikkaa ympäristössä olevilta taudinaiheuttajilta. Ternimaidon rasvapitoisuus sekä heraproteiinien ja eräiden entsyymien määrät ovat huomattavasti normaalimaitoa korkeammat.

Noin kuukauden kuluttua poikimisesta lehmän päivittäinen maitomäärä on korkeimmillaan. Se vaihtelee lehmän tuotanto-ominaisuuksista riippuen 30 kilosta jopa 60 kiloon. Korkean maitotuotoksen vaihe kestää kolmesta viiteen kuukautta. Sen jälkeen päivittäinen maitotulos alenee vähitellen.

Noin kolmen kuukauden kuluttua poikimisesta lehmä siemennetään uudelleen. Pari kuukautta ennen poikimista lehmän päivätuotos vähenee muutamaan kiloon. Tässä vaiheessa lehmän lypsäminen lopetetaan. Lehmä jätetään umpeen ja se saa hyvin ansaitsemansa parin kuukauden lepotauon ennen seuraavaa poikimista. 

Takaisin ylös