Skip Navigation LinksMilk Works > Oppimateriaali > Alkutuotanto > Ammatit ja työtehtävät

Ammatit ja työtehtävät

Alle on listattu alkutuotantoon liittyvät ammatit ja työtehtävät.

​Alkutuotantojohtaja 

Koulutus: Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, lyhyitä johtamiskoulutuksia

Tehtäväni on johtaa ja kehittää alkutuotantoasioita ja jäsenten suhteisiin liittyviä asioita niin, että etukäteen sovitut tavoitteet saavutetaan. Tavoitteet liittyvät esimerkiksi maidon laatuun, maidontuottajien koulutukseen ja toiminnan kustannuksiin.

Töihin tulen yleensä noin kello 8.00. Ensimmäinen tunti kuluu sähköpostien läpikäyntiin ja niihin vastaamiseen. Kello 9.00 alkaen on yleensä kokouksia. Normaalipäivänä niitä on kaksi tai kolme.

Iltapäivällä kello 15 jälkeen kokoukset ovat yleensä ohi, joten jatkan sähköposteihin ja puheluihin vastaamista. Työhön kuuluu myös kirjoitustöitä kuten muistioita ja lehtijuttuja.

Iltatilaisuuksia minulla on 3 - 4 kertaa kuukaudessa. Useimmiten on kyse sidosryhmien edustajista.

Työmatkoja erilaisiin kokouksiin ja seminaareihin kertyy noin 40 päivää vuodessa.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Yksikköni hallinnolliset tehtävät eli henkilöstöön ja taloushallintoon kuuluvat asiat jäisivät hoitamatta. Yksikön toiminnan suunnittelu ja toiminnan seuranta jäivät hoitamatta, ja toiminta muuttuisi hajanaiseksi.

Kenttäpäällikkö 

Koulutus: Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi

Vastuullani on säilörehun laatuun ja valmistusteknologiaan, rehunäytteiden ottoon sekä navetan rakennusneuvontaan liittyvät asiat.

Säilörehu on meijerille erittäin tärkeä asia, sillä vain hyvälaatuisella rehulla voi tuottaa hyvälaatuista maitoa, josta tehdään hyvälaatuisia meijerituotteita. Huono rehu saattaa maistua maidossa, ja se vaikeuttaa esimerkiksi juuston tekemistä.

Meillä on ympäri Suomea neuvonta-agrologeja, joiden kanssa toimin yhteistyössä. Käytännössä olen säilörehuun liittyen ollut tekemässä monenlaisia maidontuottajille tarkoitettuja oppaita, videoita ja elokuvia. Kenttäneuvojille teen powerpoint-esityksiä. Pidän sekä neuvojille että tuottajille tarkoitetuilla nurmipäivillä esityksiä ja kirjoitan aiheesta lehtijuttuja.

Meijerin kannalta navettarakennuksetkin ovat tärkeitä. Huonosti suunnitellussa navetassa ei välttämättä voi tuottaa hyvälaatuista maitoa.

Jokaisen maidontuottajan, asuipa hän missä päin Suomea tahansa, pitäisi saada yhtä hyvää neuvontaa navetan remontoinnin tai uuden navetan suunnittelun avuksi. Pidämme muutaman kerran vuodessa navettaseminaarin, jonka suunnittelu ja järjestely on yksi töistäni.

Keskimäärin olen kaksi päivää viikossa poissa toimistolta. Silloin olen esimerkiksi pitämässä esitelmää jossakin, hoitamassa meijereiden ja maaseutukeskusten yhteisiä asioita, ottamassa näytteitä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen säilörehukokeista, tai vaikkapa yhteisessä palaverissa Kemira GrowHow’n nurmi-ihmisten kanssa.

Ulkomaan matkoja tässä työssä tulee muutaman kerran vuodessa. Ruotsin ja englannin kielitaitoa tarvitsen esimerkiksi pitäessäni esitelmiä ulkomaisissa seminaareissa, ollessani yhteydessä ulkomaisiin kollegoihin ja yhteistyökumppaneihin sekä seuratessani ulkomaista kirjallisuutta.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Nopeasti ei välttämättä tapahtuisi mitään, mutta pikku hiljaa säilörehun laatu huonontuisi. Rehun laatuun liittyvä kehitystyö jäisi tekemättä.

Laatuasiantuntija  

Koulutus: Maatalous- ja metsätieteiden maisteri

Vastaan maidontuotannon laadun kehittämisestä ja varmistamisesta maatiloilla. Se tarkoittaa, että seuraan maidon laatutilastoja ja tarvittaessa panen toimeksi, että laatu paranee. Kehitän ja järjestän maatiloille tarkoitettua neuvontaa ja tiedostusta.

Yksi osa työtäni on maatilojen laatukoulutuksen järjestäminen ja laatukoulutuksen, maatilojen arviointien ja yhteisten ohjeiden ylläpito. Koulutan tuottajia maatilojen laatukoulutuksissa.

Toimin myös neuvojien tukena maidon laatuun liittyvissä asioissa. Olen mukana kansallisessa laatutyössä ja pidän yhteyttä myös muiden maiden kollegoihin.

Päivittäinen työ sisältää useita puhelin- ja sähköpostikontakteja muun muassa neuvonnan henkilöiden kanssa. Toimistossa hoidan työtäni hyvin pitkälti tietokoneen avulla.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Kellään ei olisi kokonaisvastuuta maidon alkutuotannon laadun kehittämisestä. Maidon laatu saattaisi vaihdella alueellisesti.

Laboratoriopäällikkö 

Koulutus: Diplomi-insinööri

Toimin Aluelaboratoriopalveluryhmän vetäjänä ja rehuanalyysimenetelmien kehittäjänä.

Ryhmämme on niin pieni, etteivät hallinnolliset asiat vie kovin paljoa aikaani. Asioista yleensä sovitaan keskinäisillä keskusteluilla.

Esimiehenä tehtäväni on luoda hyvät työskentelyolot tiimini ihmisille.

Työni on pitkälti tietokoneen ääressä istumista. Analyysimenetelmien kehittämistyössä käytän erilaisia laskentaohjelmia, lasken, mittaan ja tarkastelen tuloksia, joita on analysoinneilla saatu. Siinä yhteydessä teen myös itse analyysejä laboratorion laitteilla.

Päiväni alkaa, kuten niin monella muullakin, sähköpostin läpikäymisellä. Palavereihin ja kokouksiin kuluu noin pari päivää viikossa. Matkoja tässä työssä kertyy ehkä 10 – 15 päivää vuodessa.

Englannin kielitaitoa tarvitse muun muassa kansainvälisten kokouksissa ja konferensseissa. Yhteydenpito ulkomaisiin tutkijoihin on tärkeätä. Seuraan myös aktiivisesti kansainvälistä kirjallisuutta omasta aihepiiristäni.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Laboratorio ja analyysit kyllä pyörisivät vanhoilla menetelmillä, jos mitään kummallista ei tapahtuisi. Uusia menetelmiä ei otettaisi käyttöön. Jos vanhoissa tulisi ongelmia, niitä ei ehkä osattaisi ratkaista.

Neuvonta-agrologi 

Koulutus: Agrologi

Tehtäväni on antaa oman alueeni tiloille säilörehu- ja navettarakennusneuvontaa.

Neuvontaa annan erilaisissa koulutustilaisuuksissa, suoraan tiloille puhelimessa sekä lehtikirjoituksilla. Esimerkiksi eilisessä Maaseudun Tulevaisuudessa puhuttiin siitä, mitä pitkään jatkunut märkyys vaikuttaa säilörehuun, sen laatuun ja millaisia asioita kannattaa huomioida rehun säilönnässä.

Koulutuspäivillä kuluu noin 40 prosenttia työajastani. Koulutuksia järjestävät meijerit ja sidosryhmämme, esimerkiksi Kemira GrowHow ja ProAgria Maaseutukeskukset. Koulutuksissa puhun hyvän säilörehun vaikutuksesta maidon laatuun ja rehun säilönnällisestä laadusta . Osallistun myös tilojen laatukoulutukseen.

Navettojen rakennusneuvonnassa minulle kuuluu toiminnallinen suunnittelu. Kun tila on miettinyt mihin ja millaista navettaa se haluaisi rakentaa, käymme yhdessä läpi, miltä tilanne näyttää meijerin kannalta. Lanta-, maito- ja rehulinjojen ei pitäisi kulkea missään ristiin, vaan jokaiselle linjalle pitäisi olla omat kulkureittinsä.

Rakennusneuvontaan kuuluu toiminnallisen suunnittelun lisäksi eläinten hyvinvointiasiat. Minun erityisalaani on myös pikkuvasikoiden olosuhteista neuvominen.

Tehtävääni kuuluu seurata alan uusimpia trendejä. Säilörehun tekoon tulee uusia koneita, joilla pitää myös saada aikaan hyvää säilörehua. Lisäksi kerään tietoa uusista navettaratkaisuista ja niiden toimivuudesta.

Alueellani on maitotiloja noin 2500. Toimistopäiviä minulle kertyy ehkä kaksi tai kolme kuukaudessa. Pääosan ajasta olen tien päällä, tiloilla, koulutustilaisuuksissa tai kokouksissa. Vuoden aikana olen työajoja ajanut noin 30 000 kilometriä.

Kielitaitoa tässä työssä tarvitsee esimerkiksi käydessään eurooppalaisissa maatalousnäyttelyissä. Alueellani on myös ruotsinkielisiä tiloja, joten ruotsiakin on hyvä osata.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Tiloilla ei olisi kenelle soittaa ja saada neuvoja, jos esimerkiksi säilörehun teko epäonnistuisi. Huonosta säilörehusta voi tulla maitoon voihappoitiöitä, jotka vaikeuttavat juuston tekoa ja saattavat maistua maidossa. Uutta navettaa rakentavat ja navetan peruskorjaajat olisivat aika pitkälti tavarantoimittajien armoilla, eivätkä saisi vinkkejä, miten huomioidaan toiminnallisuus ja ne asiat, jotka ovat tärkeitä meijerin kannalta.

Neuvontaeläinlääkäri 

Koulutus: eläinlääketieteen lisensiaatti, elintarvikehygieenikko, tuotantoeläinsairauksien erikoiseläinlääkäri

Eniten työskentelen eläinten terveyteen, hyvinvointiin ja sairauksiin liittyvien asioiden parissa. Terveistä eläimistä hyötyy koko maidontuotantoketju. Työpäivä voi kulua joko kentällä tai toimistossa.

”Kentällä” tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pidän luentoja maanviljelijöille, neuvojille tai eläinlääkäreille tai osallistun vaikkapa tutkimus- ja kehitysprojektien kokouksiin.

Tilakäynneilläkin käyn, jos aikaa riittää. Varsinaisia äkillisiä sairauksia lypsykarjatiloilla hoitaa heidän kuntansa oma eläinlääkäri.

Jos olen toimistolla, hoidan samoja eläinten terveyteen liittyviä asioita joko puhelimitse, sähköpostitse tai osallistumalla kokouksiin. Kirjoitan myös artikkeleita alan ammattilehtiin.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Elämä jatkuisi! Koen työni kuitenkin erittäin hyödylliseksi, koska voin auttaa eläimiä ja maidontuottajia mitä erilaisimmissa pulmissa. Siksi siitä on hyötyä myös koko meijerialalle.

Tutkimuslaborantti, alkutuotanto 

Koulutus: Meijeriteknikko

Työskentelen laboratoriossa, joka toimii palveluyksikkönä. Teemme täällä kalibrointitasonäytteitä aluelaboratorioiden ja tuotantolaitosten laboratorioiden analysointilaitteille. Aluelaboratoriot puolestaan tekevät tuottajamaidosta ne analyysit, joiden perusteella tuottajille maksetaan maidosta.

Jos aluelaboratoriot tekisivät kalibroinnit omilla näytteillään, tulokset voisivat jossain vaiheessa vähän vääristyä. Ulkopuolisena laboratoriona olemme tavallaan "puolueeton" taho pitämään yllä samaa tasoa kaikkien laboratorioiden kalibroinneissa.

Maidosta analysoimme koostumuksen, eli rasvapitoisuuden, valkuaisen, laktoosin, kuiva-aineen, ja somaattiset solut. Lisäksi teemme bakteeri- ja urea-analyysejä.

Kalibrointitasonäytteet lähetämme asiakaslaboratoriollemme kerran viikossa.

Käytännössä työni on esimerkiksi tietyn tarkan rasva- tai valkuaispitoisuuden tekemistä maitoon lisäämällä raakamaitoon kurria tai täysmaitoa.

Jos tehtävää ei hoidettaisi: Mikään ei kaatuisi. Aluelaboratoriot tekisivät kalibrointinäytteet ehkä itse, joten heille tulisi lisää töitä. Jossain vaiheessa aluelaboratorioiden analyysit voisivat olla eri lailla kalibroitu, eli samasta näytteestä voisi tulla vähän erilaisia tuloksia.  

Takaisin ylös