Skip Navigation LinksMilk Works > Opiskelemaan > Ammattikorkeakoulu > Palkallista harjoittelua

Palkallista harjoittelua

amk-harjoittelu.jpg

Opintoihin liittyy kiinteänä osana harjoittelu. Harjoittelusta vähintään puolet on suoritettava opintojen aikana.

Harjoittelu jakaantuu kahteen osioon ns. koulutusalaa sivuavaan perusharjoitteluun ja koulutusohjelman sisältöön liittyvään harjoitteluun.

Harjoittelun ko. sivuava osuus voi olla suoritettu ennen opintojen alkua, mutta ko. sisältöihin liittyvä harjoittelu suoritetaan 3. vuosikurssin kevätlukukauden aikana. Oppilaitos avustaa harjoittelupaikan hankinnassa.

Meijerialan insinööriopiskelijoille maksetaan harjoittelusta MVL ry:n työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Monet opiskelijat pitävät tätä hyvänä etuna, sillä useat muut alat eivät maksa työssäoppimisjaksoista opiskelijoille korvausta.

Takaisin ylös