Skip Navigation LinksMilk Works > Opiskelemaan > Ammattikorkeakoulu > Opintojen sisältö

Opintojen sisältö

amk-opiskelu.jpg

​Perusopinnot

Perusopinnoissa perehdytään opiskelumenetelmiin sekä hankitaan ammattiopintojen edellyttämät korkeatasoiset teoreettiset ja viestinnälliset perusvalmiudet. Samalla opiskellaan taloudellisen toiminnan, ympäristön huomioonottamisen ja kansainvälisyyden keskeiset periaatteet.

Syventävät opinnot

Syventävien opintojen osalta pääosa opinnoista järjestetään HAMKin muiden koulutuksien ja eri yksiköiden kanssa yhteistyössä.

Ammattiopinnot

Ammattiopinnot jakautuvat ydinosaamisen ja profiloivan osaamisen moduuliopintoihin. Profiloivia moduuliopintoja voi suorittaa omassa ammattikorkeakoulussa tai muissa koti- tai ulkomaisissa korkeakoulutasoisissa oppilaitoksissa.

Työharjoittelun aikana opiskelija perehtyy oman ammattialansa tehtäviin todellisessa työympäristössä. Ammattikorkeakoulu ohjaa työharjoittelua, joka voi jakaantua ajallisesti useaan osaan.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa tietojaan ja taitojaan omaan ammattialaansa liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Takaisin ylös