Skip Navigation LinksMilk Works > Opiskelemaan > Ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulu

amk-koulutus.jpg

Hämeen ammattikorkeakoulusta (HAMK) valmistuu meijeriteknologiaan opinnoissaan painottuneita insinöörejä (AMK).

​Hakukohteena on prosessi- ja materiaalitekniikka, alakohteena bio- ja elintarviketekniikka. Luentojen lisäksi opintoja suoritetaan ryhmätöinä, virtuaaliopintoina, projekteina alan yrityksille sekä laboratoriotyöskentelynä. Meijeriteknologiaa opiskelevat pääsevät työskentelemään HAMKin Pilot-meijerissä, jossa opetellaan meijeriprosesseja käytännössä sekä tehdään erilaisia meijerituotteita kuten juustoja, ravintorasvoja ja jäätelöä.

Opiskelussa on tärkeää elintarviketeollisuuden tuotannon tuntemisen lisäksi oppia kone- ja laitetekniikkaa, automaatiotekniikkaa, materiaalitekniikkaa sekä ymmärtää energia-, talous-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtia.

Oppimateriaaliosiossa on meijeriteollisuuden eri osa-alueilla työskentelevien ja meijerialan koulutuksen tai meijerialalle soveltuvan muun tutkinnon suorittaneiden kuvauksia omasta työstään. Työtehtäväkuvaukset löydät jokaisen oppimateriaaliosion lopusta kohdasta Ammatit ja työtehtävät.

Takaisin ylös